en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Ascultă, Israele, să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima.

Citire din cartea Deuteronomului 6,2-6

În zilele acelea, 2 Moise a spus poporului: „Să te temi de Domnul Dumnezeul tău. În toate zilele vieţii tale, tu, fiul tău şi fiul fiului tău, să păzeşti toate legile şi poruncile pe care ţi le dau eu astăzi, ca astfel să ai o viaţă lungă. 3 Ascultă, Israele, caută să împlineşti poruncile Domnului, ca să fii fericit şi să te înmulţeşti fără număr, în ţara în care curge lapte şi miere, precum ţi-a făgăduit ţie Domnul Dumnezeul părinţilor tăi. 4 Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. 5 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toate puterile tale. 6 Aceste porunci, pe care ţi le dau eu astăzi, să rămână întipărite în inima ta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 17,2-3a.3bc-4.47 şi 51ab (R.: 2)

R.: Te iubesc, Doamne, tăria mea!

2 Te iubesc, Doamne, tăria mea,

3a Doamne, tu eşti stânca mea,

cetatea mea şi eliberatorul meu. R.

 

3bc Dumnezeule, tu eşti stânca mea, adăpostul meu,

scutul meu, tăria care mă salvează, apărarea mea.

4 Îl chem pe Domnul cel Prealăudat,

şi sunt eliberat din mâna duşmanilor mei. R.

 

47 Domnul trăieşte! Binecuvântat să fie stânca mea!

Preamărit să fie Dumnezeu, mântuitorul meu!

51ab Tu dai mari izbânzi împăratului tău,

arăţi îndurare faţă de unsul tău, David. R.

 

LECTURA A II-A

Isus, pentru că rămâne veşnic, are o preoţie care nu mai trece de la unul la altul.

Citire din Scrisoarea către Evrei 7,23-28

Fraţilor, 23 în vechea alianţă, un mare număr de preoţi au trebuit să urmeze unul după altul, pentru că moartea îi împiedica să rămână pentru totdeauna în funcţie. 24 Dar Isus, pentru că rămâne veşnic, are o preoţie care nu mai trece de la unul la altul. 25 De aceea, el poate să-i salveze pentru totdeauna pe cei care, prin el, se apropie de Dumnezeu, căci el trăieşte pururi ca să mijlocească pentru ei. 26 Tocmai un astfel de preot ne era necesar: sfânt, nevinovat, fără nici o pată, separat de păcătoşi; el este înălţat deasupra cerurilor. 27 El nu are nevoie, ca ceilalţi preoţi, să ofere în fiecare zi jertfe, mai întâi pentru păcatele sale proprii, apoi pentru ale poporului; căci a făcut aceasta o singură dată pentru totdeauna, când s-a jertfit pe sine însuşi. 28 Legea lui Moise orânduieşte ca mari preoţi oameni care sunt supuşi slăbiciunii; jurământul făcut de Dumnezeu, mai târziu, îl orânduieşte ca mare preot pe Fiul care este desăvârşit pentru totdeauna.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Porunca dragostei faţă de Dumnezeu şi porunca dragostei faţă de aproapele.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,28b-34

În acel timp, 28b un cărturar s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: „Care este cea dintâi dintre toate poruncile?” 29 Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, 30 să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta». 31 Iar a doua este aceasta: «Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!». Altă poruncă mai mare decât acestea nu este”. 32 Cărturarul i-a zis: „Foarte bine, Învăţătorule. Ai spus adevărul zicând că Dumnezeu este unul, că nu este altul în afară de el 33 şi că a-l iubi din toată inima, din tot cugetul, din tot sufletul şi din toată puterea, şi a iubi pe aproapele ca pe tine însuţi înseamnă mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele”. 34 Văzând Isus că a dat un răspuns înţelept, i-a spus: „Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu”. Şi nimeni nu mai îndrăznea să-i pună întrebări.

Cuvântul Domnului