en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Tu ai milă de toţi oamenii şi iubeşti tot ce există.

Citire din cartea Înţelepciunii 11,23–12,2

Doamne, 23 întreaga lume este înaintea ta ca un fir de praf pe balanţă, ca o picătură de rouă care cade dimineaţa pe pământ. 24 Tu ai milă de toţi oamenii pentru că eşti atotputernic, închizi ochii în faţa păcatelor lor, ca ei să se convertească. 25 Căci tu iubeşti tot ce există şi nu nesocoteşti nici una dintre făpturile tale; căci dacă ai fi urât vreun lucru nu l-ai fi creat. 26 Cum ar putea exista vreun lucru, dacă nu l-ai vrea tu? Cum s-ar putea menţine, dacă tu nu l-ai fi chemat la existenţă? 27 Dar tu le cruţi pe toate, pentru că toate sunt ale tale, stăpâne, iubitorul vieţii! 12,1 O, cât de bun şi de plăcut este, Doamne, duhul tău în toate! 2 Tu îi pedepseşti numai câte puţin pe cei păcătoşi, tu îi dojeneşti şi le pui în faţă păcatele, ca ei să se întoarcă de la rău şi să poată crede în tine, Doamne.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R.: cf. 1)

R.: Te preamărim pe tine, Doamne, stăpânul universului!

sau

Aleluia!

1 Te voi preamări pe tine, Dumnezeul meu, împăratul meu,

şi voi binecuvânta numele tău în veci.

2 Te voi binecuvânta în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului. R.

 

8 Domnul este iubire şi îndurare,

el este îndelung răbdător şi plin de dragoste;

9 Domnul este bun faţă de toţi,

el îşi arată bunătatea faţă de orice făptură. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să vestească slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 

13cd Domnul îşi ţine făgăduinţele

şi se arată plin de îndurare în toate lucrările sale.

14 Domnul îi sprijină pe cei care se clatină

şi îi ridică pe cei căzuţi. R.

 

LECTURA A II-A

Domnul nostru Isus Cristos va fi preamărit în voi şi voi în el.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 1,11–2,2

Fraţilor, 11 ne rugăm fără încetare pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea pe care v-a adresat-o; prin puterea sa să vă ajute să împliniţi tot binele pe care îl doriţi şi să arătaţi prin fapte credinţa voastră. 12 Astfel Domnul nostru Isus Cristos va fi preamărit în voi şi voi în el, prin harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos. 2,1 Cu privire la venirea Domnului nostru Isus Cristos şi unirea noastră cu el, vrem să vă cerem un lucru: 2 dacă ni se atribuie o revelaţie, un cuvânt sau o scrisoare care pretinde că ziua Domnului a sosit, nu vă pierdeţi prea repede cumpătul şi nu vă înspăimântaţi.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA In 3,16

(Aleluia) Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea,

încât l-a dat pe Fiul său unul-născut;

cine crede într-însul are viaţa veşnică. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,1-10

În acel timp, 1 Isus Cristos trecea prin cetatea Ierihon. 2 În această cetate trăia un om bogat cu numele de Zaheu, mai marele vameşilor. 3 Acesta dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus, dar fiind mic de statură, nu putea din cauza mulţimii. 4 Pentru a-l vedea pe Isus, a alergat înainte, pe unde avea să treacă Isus, şi s-a urcat într-un sicomor. 5 Ajungând în acel loc, Isus l-a zărit şi i-a spus: „Zahee, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta!” 6 Zaheu a coborât îndată şi l-a primit cu bucurie în casa lui. 7 Văzând aceasta, mulţimile murmurau zicând: „Iată, a primit să fie găzduit în casa unui păcătos!” 8 Apropiindu-se de Isus Zaheu a zis: „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor şi dacă am făcut vreo nedreptate cuiva, îl despăgubesc împătrit”. 9 Isus i-a răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în această casă, pentru că şi acest om este un fiu al lui Abraham. 10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Cuvântul Domnului