en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 11,29-36

Fraţilor, 29 darurile lui Dumnezeu şi chemarea lui sunt date pentru totdeauna. 30 După cum odinioară voi aţi fost neascultători faţă de Dumnezeu, dar acum, ca urmare a neascultării lor, aţi aflat îndurare, 31 aşa şi ei, care au devenit neascultători, ca urmare a îndurării pe care aţi aflat-o, acum, să afle îndurare. 32 Dumnezeu i-a lăsat pe toţi să cadă în neascultare, pentru ca să-şi arate îndurarea faţă de toţi. 33 Cât de adâncă este bogăţia, înţelepciunea şi ştiinţa lui Dumnezeu! 34 Hotărârile sale sunt de necuprins şi căile sale sunt de nepătruns! Cine a putut cunoaşte gândul Domnului? Cine a fost sfetnicul lui? 35 Cine i-a dat lui mai înainte ceva, ca să aibă dreptul de a primi ceva în schimb? 36 Căci toate sunt de la el, prin el şi pentru el. Lui să-i fie mărire în veci! Amin!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 68,30-31.33-34.36-37 (R.: cf. 14cd)

R.: La vreme potrivită ascultă-mă, Doamne!

30 Eu sunt nenorocit, copleşit de suferinţă.

Ridică-mă, Dumnezeule, mântuirea mea!

31 Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări

şi îl voi preamări, aducându-i mulţumire. R.

 

33 Să vadă cei săraci şi să se bucure!

Căutaţi-l pe Dumnezeu şi inimile voastre se vor bucura de viaţă.

34 Căci Domnul îi ascultă pe cei săraci

şi nu-i uită pe cei ce sunt în închisoare. R.

 

36 Căci Dumnezeu va mântui Sionul şi va reclădi cetăţile lui Iuda:

acolo vor locui şi vor stăpâni.

37 Urmaşii slujitorilor săi le vor moşteni

şi cei care iubesc numele lui vor locui în ele. R.

 


ALELUIA In 8,31b-32

(Aleluia) Dacă veţi rămâne credincioşi cuvântului meu, spune Domnul,

veţi fi cu adevărat ucenicii mei şi veţi cunoaşte adevărul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu invita la masă pe prietenii tăi, ci pe cei săraci şi nenorociţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,12-14

12 În timp ce stăteau la masă, Isus i-a spus celui care l-a invitat: „Când dai un ospăţ la prânz sau la cină, nu-i invita pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe părinţii tăi, nici pe vecinii bogaţi, ca nu cumva să te invite şi ei la rândul lor şi astfel să-ţi primeşti răsplata. 13 Dimpotrivă, când dai un ospăţ, invită-i pe cei săraci, pe schilozi, pe şchiopi şi pe orbi. 14 Atunci ferice de tine, căci ei nu au cu ce să-ţi răsplătească şi îţi vei primi răsplata la învierea celor drepţi”.

Cuvântul Domnului