en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Fiecare dintre noi suntem mădulare unii pentru alţii.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 12,5-16a

Fraţilor, 5 noi, deşi suntem mulţi formăm un singur trup în Cristos, iar fiecare dintre noi suntem mădulare unii pentru alţii. 6 Avem daruri diferite, după harul care ni s-a dat: Dacă avem darul profeţiei trebuie să-l folosim conform credinţei; 7 cine a primit darul slujirii să slujească; cine a primit darul de a învăţa pe alţii trebuie să-i înveţe; 8 cine a primit darul de a îndemna să îndemne; cine împarte ajutor altora să-l împartă cu simplitate; cine conduce pe alţii să fie râvnic pentru binele lor; cine se îngrijeşte de cei nenorociţi să facă acest lucru cu bucurie. 9 Dragostea voastră să nu fie făţarnică. Fugiţi de rău; ataşaţi-vă de ceea ce este bun. 10 Să fiţi uniţi unii cu alţii printr-o dragoste frăţească; întreceţi-vă în a vă stima unii pe alţii. 11 Nu lăsaţi să scadă râvna voastră, dar să se aprindă în voi Duhul; slujiţi Domnului. 12 Fiţi plini de bucurie în zilele fericite, răbdători în clipele încercării, statornici în rugăciune. 13 Ajutaţi-i pe credincioşii săraci; fiţi primitori. 14 Binecuvântaţi pe cei care vă prigonesc, doriţi-le binele şi nu răul. 15 Bucuraţi-vă cu cei care se bucură, plângeţi cu cei care plâng. 16a Fiţi cu toţii uniţi într-un cuget; nu căutaţi să vă ridicaţi deasupra altora, ci rămâneţi smeriţi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 130,1.2.3

R.: Tu, Doamne, eşti izvorul păcii adevărate!

1 Doamne, eu n-am o inimă îngâmfată,

nici nu privesc cu trufie;

nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari

şi prea înalte pentru mine. R.

 

2 Sufletul îmi este împăcat şi liniştit,

ca un copil la sânul mamei sale.

Da, sufletul meu este în mine,

ca un copil în braţele mamei sale. R.

 

3 Pune-ţi, Israele, nădejdea în Domnul,

de acum şi până-n veci! R.

 


ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi

şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergi pe drumuri şi în afara cetăţii şi stăruie ca oamenii să intre, ca să mi se umple casa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,15-24

15 În timp ce Isus stătea la masă în casa unuia dintre mai marii fariseilor, un invitat, i-a spus: „Fericit este acela care va lua parte la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu!” 16 Isus i-a zis: „Un om a dat un mare ospăţ şi a invitat multă lume. 17 Când trebuia să înceapă masa, l-a trimis pe servitorul său să spună invitaţilor: „Veniţi, toate sunt gata!” 18 Însă, unul după altul, au început să se scuze. Primul i-a zis: „Am cumpărat un ogor şi trebuie să merg să-l văd; te rog, scuză-mă!” 19 Un altul i-a zis: „Am cumpărat cinci perechi de boi şi merg să-i încerc; te rog, scuză-mă!” 20 Un al treilea i-a zis: „Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni!” 21 Servitorul s-a întors şi a spus toate acestea stăpânului său. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat şi i-a spus servitorului: „Du-te repede în pieţele şi pe străzile cetăţii şi adu-i aici pe săraci şi pe schilozi, pe orbi şi pe ologi!” 22 Servitorul s-a întors şi i-a spus: „Stăpâne, am făcut ce mi-ai poruncit, dar tot mai este loc”. 23 Stăpânul i-a zis atunci servitorului: „Mergi pe drumuri şi în afara cetăţii şi stăruie ca oamenii să intre, pentru ca să mi se umple casa. 24 Dar aceasta v-o spun: nici unul dintre cei care fuseseră invitaţi, nu va gusta din ospăţul meu!”

Cuvântul Domnului