en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

S-a umilit pe sine, de aceea Dumnezeu l-a înălţat.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,5-11

Fraţilor, 5 să aveţi deci în voi aceleaşi simţăminte pe care le avea şi Cristos Isus. 6 El rămânând Dumnezeu, nu a ţinut cu orice preţ să apară egal cu Dumnezeu, 7 dar s-a înjosit pe sine luând firea sclavului şi devenind asemenea oamenilor. După înfăţişare era considerat un om ca toţi ceilalţi. 8 S-a umilit, făcându-se ascultător până la moarte şi încă moartea pe cruce. 9 De aceea şi Dumnezeu l-a înălţat şi i-a dăruit un nume, care este mai presus decât orice alt nume, 10 pentru ca în numele lui Isus, toată făptura în cer, pe pământ şi în adâncuri să-şi plece genunchiul 11 şi orice limbă să proclame spre mărirea lui Dumnezeu Tatăl: Isus Cristos este Domnul!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 21,26b-27.28 şi 30a.31-32 (R.: 26a)

R.: Te preamărim, Doamne, în adunarea celor care te iubesc.

26b Îmi voi împlini făgăduinţele în faţa celor ce se tem de tine.

27 Cei săraci vor mânca şi se vor sătura;

vor lăuda pe Domnul cei care îl caută:

„Inimile voastre în veci să trăiască!” R.

 

28 Toate marginile pământului îşi vor aduce aminte

şi se vor întoarce la Domnul,

se va închina în faţa lui întreaga familie a popoarelor.

30a Lui singur i se vor închina toţi cei care se odihnesc în morminte,

în faţa lui se vor pleca toţi cei care coboară în ţărână. R.

 

31 Şi eu trăiesc pentru Domnul, seminţia mea îi va sluji.

Generaţiei viitoare i se va vorbi de Domnul

32 şi poporului care va veni i se va face cunoscută dreptatea lui:

„Domnul a făcut aceasta!” R.

 

ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi

şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Mergi pe drumuri şi în afara cetăţii şi stăruie ca oamenii să intre, ca să mi se umple casa.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,15-24

15 În timp ce Isus stătea la masă în casa unuia dintre mai marii fariseilor, un invitat, i-a spus: „Fericit este acela care va lua parte la ospăţ în împărăţia lui Dumnezeu!” 16 Isus i-a zis: „Un om a dat un mare ospăţ şi a invitat multă lume. 17 Când trebuia să înceapă masa, l-a trimis pe servitorul său să spună invitaţilor: „Veniţi, toate sunt gata!” 18 Însă, unul după altul, au început să se scuze. Primul i-a zis: „Am cumpărat un ogor şi trebuie să merg să-l văd; te rog, scuză-mă!” 19 Un altul i-a zis: „Am cumpărat cinci perechi de boi şi merg să-i încerc; te rog, scuză-mă!” 20 Un al treilea i-a zis: „Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni!” 21 Servitorul s-a întors şi a spus toate acestea stăpânului său. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat şi i-a spus servitorului: „Du-te repede în pieţele şi pe străzile cetăţii şi adu-i aici pe săraci şi pe schilozi, pe orbi şi pe ologi!” 22 Servitorul s-a întors şi i-a spus: „Stăpâne, am făcut ce mi-ai poruncit, dar tot mai este loc”. 23 Stăpânul i-a zis atunci servitorului: „Mergi pe drumuri şi în afara cetăţii şi stăruie ca oamenii să intre, pentru ca să mi se umple casa. 24 Dar aceasta v-o spun: nici unul dintre cei care fuseseră invitaţi, nu va gusta din ospăţul meu!”

Cuvântul Domnului