en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Lucraţi la mântuirea voastră. Dumnezeu vă dă şi voinţa şi puterea de a o împlini.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 2,12-18

Preaiubiţii mei, 12 voi care aţi fost întotdeauna ascultători, lucraţi la mântuirea voastră cu frică de Dumnezeu şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult în lipsa mea.

13 Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi, el vă dă şi voinţa şi puterea de a o îndeplini,

pentru că el vă vrea binele. 14 Faceţi toate fără murmur şi fără şovăială, 15 astfel voi, care sunteţi copiii lui Dumnezeu, veţi fi fără pată şi curaţi, nevinovaţi în mijlocul unei generaţii rătăcite şi înrăite, în care trebuie să străluciţi ca aştrii în lume. 16 Păziţi cu tărie cuvântul vieţii. Astfel în ziua venirii lui Cristos mă voi putea mândri că nu am alergat în zadar şi nu m-am ostenit degeaba. 17 Şi chiar dacă ar trebui să-mi vărs sângele ca să-l adaug la jertfa pe care voi i-o oferiţi lui Dumnezeu prin credinţa voastră, m-aş bucura şi aş împărţi bucuria cu voi toţi. 18 În acelaşi fel bucuraţi-vă şi voi şi împărţiţi bucuria voastră cu mine.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 26,1.4.13-14 (R.: 1a)

R.: Domnul este lumina şi mântuirea mea!

1 Domnul este lumina şi mântuirea mea,

de cine mă voi teme?

Domnul este apărătorul vieţii mele,

de cine mă voi înfricoşa? R.

 

4 Un lucru cer de la Domnul şi-l doresc fierbinte:

să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,

ca să mă bucur de frumuseţea Domnului,

cercetând lăcaşul său. R.

 

13 Cred că voi vedea bunătatea Domnului

în împărăţia celor vii.

14 Aşteaptă-l pe Domnul, fii tare,

ai curaj şi nădăjduieşte în Domnul. R.

 

ALELUIA 1Pt 4,14

(Aleluia) Dacă sunteţi insultaţi pentru numele lui Cristos, fericiţi sunteţi,

deoarece Duhul lui Dumnezeu se odihneşte peste voi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Oricine dintre voi nu renunţă la toate bunurile sale, nu poate fi ucenicul meu.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 14,25-33

În acel timp, 25 o mare mulţime de oameni mergea împreună cu Isus. El s-a întors către ei şi le-a spus: 26 „Dacă vine cineva la mine, şi nu mă iubeşte mai mult decât pe tatăl său, pe mama sa, pe soţia sa, pe copiii săi, pe fraţii şi surorile sale şi chiar decât viaţa sa proprie, nu poate fi ucenicul meu. 27 Acela care nu-şi poartă crucea şi nu mă urmează, nu poate fi ucenicul meu. 28 Cine dintre voi, voind să zidească un turn nu stă mai întâi să calculeze cheltuielile şi să vadă dacă are cu ce să-l termine? 29 Altfel s-ar putea întâmpla ca, după ce a pus temelia să nu-l poată termina şi astfel toţi cei care-l văd, să râdă de el, 30 zicând: «Iată un om care a început să zidească, dar nu a fost în stare să-şi termine lucrul!». 31 Sau care rege porneşte la război împotriva altui rege fără să vadă mai întâi dacă poate, cu zece mii de oameni, să ţină piept celui care vine împotriva lui cu douăzeci de mii. 32 În caz contrar, când celălalt este încă departe, trimite o solie pentru a cere pace. 33 Tot astfel, nimeni dintre voi nu poate fi ucenicul meu, dacă nu renunţă la toate bunurile sale”.

Cuvântul Domnului