en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cele care altădată erau pentru mine un câştig le-am considerat o pierdere de dragul lui Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,3-8

Fraţilor, 3 noi suntem poporul lui Dumnezeu, care a primit adevărata tăiere împrejur, noi care îl adorăm pe Dumnezeu, călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, noi care ne punem mândria în Cristos Isus şi nu ne bizuim pe trup. 4 Cu toate acestea, eu aş avea motive să mă bazez şi pe trup; dacă cineva crede că are motive s-o facă, eu am şi mai mult: 5 eu am primit tăierea împrejur când eram de opt zile, sunt din neamul lui Israel, din tribul lui Beniamin, evreu din evrei, am trăit ca fariseu, conform Legii, 6 din râvnă am fost prigonitor al Bisericii şi am fost fără cusur în privinţa dreptăţii prescrise de Lege. 7 Dar cele care altădată erau pentru mine un câştig, le-am considerat o pierdere de dragul lui Cristos. 8 Mai mult, pe toate le consider o pierdere în comparaţie cu acel bine care întrece toate: cunoaşterea lui Cristos Isus, Domnul meu, de dragul căruia eu am pierdut toate şi le consider pe toate drept gunoi, ca să-l câştig pe Cristos.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.4-5.6-7 (R.: 3b)

R.: Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul!

2 Cântaţi-i Domnului, cântaţi de bucurie!

Vorbiţi despre toate minunile lui!

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

 

4 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul lui,

căutaţi întotdeauna faţa lui!

5 Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,

de minunile sale şi de judecăţile rostite de gura lui. R.

 

6 Voi, urmaşii lui Abraham, slujitorul Domnului,

voi, copiii lui Iacob, alesul Domnului,

7 Domnul este Dumnezeul nostru;

hotărârile lui sunt lege pentru tot pământul. R.

 

ALELUIA Mt 11,28

(Aleluia) Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi

şi eu vă voi da odihnă, spune Domnul. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Bucurie va fi în cer pentru un păcătos care se converteşte.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 15,1-10

În acel timp, 1 văzând cum vameşii şi păcătoşii se apropie de Isus, ca să-l asculte, 2 fariseii şi cărturarii cârteau împotriva lui spunând: „Acest om se arată prietenos cu cei păcătoşi şi stă la masă cu ei”. 3 Atunci Isus le-a spus această parabolă: 4 „Dacă unul dintre voi are o sută de oi şi pierde una dintre ele, nu le lasă oare pe cele nouăzeci şi nouă în pustiu şi merge s-o caute pe cea pierdută până o găseşte? 5 Şi când a găsit-o, cu bucurie o pune pe umeri 6 şi, sosind acasă, îi cheamă pe prieteni şi pe vecini şi le spune: «Bucuraţi-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia cea pierdută!». 7 Vă spun: tot aşa va fi bucurie şi în cer pentru un păcătos care se converteşte, mai mult decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi care nu au nevoie de convertire. 8 Sau dacă o femeie are zece monede şi pierde una dintre ele, nu aprinde oare lampa, nu mătură casa şi nu caută cu grijă până o găseşte? 9 Iar după ce a găsit-o, cheamă prietenele şi vecinele şi le zice: «Bucuraţi-vă împreună cu mine căci am găsit moneda de argint pe care o pierdusem». 10 Vă spun: tot aşa se vor bucura îngerii lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se converteşte”.

Cuvântul Domnului