en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu mi-a dat harul să fiu slujitorul lui Isus Cristos pentru naţiunile păgâne, ca ele să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 15,14-21

Fraţii mei, 14 eu sunt convins că aveţi bunăvoinţă să vă însuşiţi o cunoaştere adâncă despre Dumnezeu şi sunteţi în stare să vă îndreptaţi unii pe alţii. 15 Totuşi, dacă în această scrisoare mi-am permis să vă amintesc unele lucruri, am făcut aceasta în virtutea harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, 16 harul de a fi slujitorul lui Isus Cristos pentru naţiunile păgâne, având misiunea sfântă de a predica evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca păgânii să devină o jertfă plăcută lui Dumnezeu, sfinţită în Duhul Sfânt. 17 În ce priveşte slujirea lui Dumnezeu, eu am deci cu ce mă mândri prin Isus Cristos, 18 căci nici nu aş îndrăzni să vorbesc decât despre ceea ce a săvârşit Domnul prin mine pentru a-i aduce pe păgâni la credinţă: prin cuvintele şi faptele mele, 19 prin puterea semnelor şi minunilor, prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Astfel, de la Ierusalim şi din ţinuturile dimprejur până în Dalmaţia, am răspândit pretutindeni evanghelia lui Cristos. 20 Dar am ţinut ca la un titlu al gloriei mele să nu vestesc evanghelia decât acolo unde nu fusese vestit numele lui Cristos, ca să nu construiesc pe temelia pusă de un altul, 21 ci am vrut să procedez conform cu acest cuvânt al Scripturii: „Cei cărora nu le fusese vestit niciodată îl vor vedea şi cei care nu auziseră niciodată vorbindu-se despre el îl vor înţelege”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.3c-4 (R.: cf. 2b)

R.: Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea înaintea neamurilor.

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

ne-au venit în ajutor. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea

şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor.

3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

3c Tot pământul a văzut mântuirea Dumnezeului nostru!

4 Înălţaţi către Domnul strigăte de bucurie,

toţi locuitorii pământului!

Izbucniţi în strigăte de veselie şi cântări de laudă. R.

 


ALELUIA 1In 2,5

(Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos

dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,1-8

În acel timp, 1 Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: „Un om bogat avea un administrator, care a fost denunţat că-i risipeşte averea. 2 Stăpânul l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud vorbindu-se despre tine? Dă cont de administraţia ta pentru că nu mai poţi fi administratorul meu». 3 Administratorul şi-a zis: «Ce voi face, pentru că stăpânul mă scoate din administraţie? Să sap? N-am putere. Să cerşesc? Mi-e ruşine. 4 Dar ştiu ce să fac, pentru ca atunci când voi fi înlăturat din administraţie să găsesc oameni care să mă primească în casele lor». 5 Aşadar, a chemat unul câte unul pe cei care aveau datorii către stăpânul său. Şi l-a întrebat pe cel dintâi: «Cu cât eşti dator stăpânului meu?». 6 Acesta i-a răspuns: «Cu o sută de măsuri de untdelemn». Administratorul i-a zis: «Poftim actul, şezi imediat şi scrie cincizeci». 7 Apoi l-a întrebat pe un altul: «Tu cu cât eşti dator?». Acesta i-a răspuns: «Cu o sută de saci de grâu». Administratorul i-a zis: «Poftim actul şi scrie optzeci». 8 Stăpânul l-a lăudat pe administratorul necinstit pentru că se dovedise înţelept. Într-adevăr, fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii”.

Cuvântul Domnului