en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Îl aşteptăm pe Mântuitorul care va face trupul nostru asemenea cu trupul său glorios.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 3,17–4,1

Fraţilor, 17 fiţi imitatorii mei şi priviţi bine la cei care trăiesc după exemplul pe care vi-l dăm noi. 18 Căci v-am spus-o adeseori şi acum v-o spun din nou, cu lacrimi în ochi: mulţi oameni trăiesc ca duşmani ai crucii lui Cristos. 19 Ei se îndreaptă cu toţii spre pierzare: dumnezeul lor este pântecele; ei se laudă cu ceea ce este spre ruşinea lor, nu se gândesc decât la cele pământeşti. 20 În schimb, noi suntem cetăţeni ai cerului; de acolo aşteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Cristos, 21 care va transforma sărmanul nostru trup, făcându-l asemenea trupului său glorios, prin puterea pe care o are de a-şi supune toate. 4,1 Deci, fraţii mei preaiubiţi, pe care atât de mult doresc să vă revăd, voi, care sunteţi bucuria şi coroana mea, rămâneţi statornici în Domnul, preaiubiţilor!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.4b-5 (R.: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului!

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime! R.

 

4b După Legea lui Israel

să laude numele Domnului.

5 Căci acolo sunt scaunele de judecată,

tronurile casei lui David. R.

 

ALELUIA 1In 2,5

(Aleluia) În acela care păzeşte cuvântul lui Cristos

dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,1-8

În acel timp, 1 Isus a spus ucenicilor săi această parabolă: „Un om bogat avea un administrator, care a fost denunţat că-i risipeşte averea. 2 Stăpânul l-a chemat şi i-a spus: «Ce aud vorbindu-se despre tine? Dă cont de administraţia ta pentru că nu mai poţi fi administratorul meu». 3 Administratorul şi-a zis: «Ce voi face, pentru că stăpânul mă scoate din administraţie? Să sap? N-am putere. Să cerşesc? Mi-e ruşine. 4 Dar ştiu ce să fac, pentru ca atunci când voi fi înlăturat din administraţie să găsesc oameni care să mă primească în casele lor». 5 Aşadar, a chemat unul câte unul pe cei care aveau datorii către stăpânul său. Şi l-a întrebat pe cel dintâi: «Cu cât eşti dator stăpânului meu?». 6 Acesta i-a răspuns: «Cu o sută de măsuri de untdelemn». Administratorul i-a zis: «Poftim actul, şezi imediat şi scrie cincizeci». 7 Apoi l-a întrebat pe un altul: «Tu cu cât eşti dator?». Acesta i-a răspuns: «Cu o sută de saci de grâu». Administratorul i-a zis: «Poftim actul şi scrie optzeci». 8 Stăpânul l-a lăudat pe administratorul necinstit pentru că se dovedise înţelept. Într-adevăr, fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi între ei decât fiii luminii”.

Cuvântul Domnului