en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Romani 16,3-9.16.22-27

Fraţilor, 3 salutaţi din partea mea pe Prisca şi Acvila, colaboratorii mei în Cristos Isus, 4 care şi-au pus capul în joc pentru a-mi salva viaţa. De altfel, nu numai eu le sunt recunoscător, ci şi toate Bisericile provenite dintre păgâni. 5 Transmiteţi salutări şi Bisericii care se adună în casa lor. Salutaţi-l pe prietenul meu Epenet, el este cel dintâi care a primit credinţa în Cristos în Asia. 6 Salutaţi-o pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi. 7 Salutaţi-i pe Andronic şi pe Iunias, compatrioţii mei, care au fost în închisoare împreună cu mine; ei sunt nişte apostoli bine cunoscuţi şi au primit înaintea mea credinţa în Cristos. 8 Salutaţi-l pe Ampliat, prietenul meu în Domnul. 9 Salutaţi-l pe Urban, colaboratorul nostru în Cristos şi pe prietenul meu Stahis. 16 Salutaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Toate Bisericile lui Cristos vă transmit salutări. 22 Şi eu, Terţiu, căruia i-a fost dictată această scrisoare, vă salut în Domnul. 23 Vă transmite salutări Gaius, care mi-a pus casa la dispoziţie, mie şi întregii Biserici. 24 Vă salută Erast, trezorierul cetăţii, şi fratele nostru Quartus. 25 Mărire lui Dumnezeu care poate să vă întărească potrivit cu evanghelia pe care eu o predic, vestindu-l pe Isus Cristos. 26 Iată taina care a fost acum descoperită: ea a fost ascunsă de veacuri, dar acum a fost arătată. Din porunca lui Dumnezeu cel Veşnic, prin scrierile profeţilor această taină a fost adusă la cunoştinţă tuturor popoarelor, 27 pentru ca toate popoarele să fie aduse la credinţă. Lui Dumnezeu, care singur este înţelept, lui să-i fie mărire prin Isus Cristos în vecii vecilor. Amin.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 144,2-3.4-5.10-11 (R.: cf. 1)

R.: Te preamărim pe tine, Doamne, Dumnezeule Veşnic!

2 Te voi binecuvânta în fiecare zi

şi voi lăuda numele tău în veacul veacului.

3 Domnul este mare şi vrednic de orice laudă,

măreţia lui este fără margini. R.

 

4 Din neam în neam vor fi admirate operele tale

şi se vor istorisi minunile tale.

5 Vor descrie slava măririi tale

şi vor reaminti lucrările tale minunate. R.

 

10 Să te laude pe tine, Doamne, toată făptura

şi sfinţii tăi să te binecuvânteze;

11 să vestească slava împărăţiei tale

şi să-ţi facă cunoscută puterea. R.

 


ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,

pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,9-15

În acel timp, 9 Isus a spus ucenicilor săi: „Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor necinstite, pentru ca atunci când nu le veţi mai avea, aceşti prieteni să vă primească în lăcaşurile veşnice. 10 Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri este vrednic şi în cele mari, iar cine este necinstit în cele mai mici lucruri, este necinstit şi în cele mari. 11 Şi dacă voi n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12 Şi dacă n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână lucrurile altuia, cine vă va încredinţa ceea ce este al vostru? 13 Nici un sclav nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau la unul va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi mamonei”. 14 Fariseii, care erau cu inima alipită de bani, auzeau toate acestea şi-şi băteau joc de el. 15 Atunci Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi drepţi în ochii oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; şi ceea ce este de preţ în ochii oamenilor, este de nesuferit în ochii lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului