en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Toate le pot îndura în acela care mă întăreşte.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filipeni 4,10-19

Fraţilor, 10 am trăit o mare bucurie în Domnul, când am văzut înflorind sentimentele voastre faţă de mine. De fapt, le aveaţi de mai înainte, dar n-aţi avut prilejul să mi le arătaţi. 11 Nu vorbesc astfel pentru că mă aflu în lipsuri, căci m-am deprins să fiu mulţumit cu ceea ce am. 12 Eu ştiu să trăiesc şi din puţin, ştiu să trăiesc şi având de prisos: pretutindeni şi în toate m-am deprins să fiu şi sătul şi flămând, şi să am de toate şi să fiu lipsit de toate. 13 Toate le pot îndura întru cel care mă întăreşte. 14 Cu toate acestea, bine aţi făcut că m-aţi ajutat atunci când mă aflam în strâmtoare. 15 Voi, filipenilor, ştiţi că la început, când aţi primit evanghelia, atunci când am plecat din Macedonia, eu n-am avut partea mea la veniturile şi cheltuielile nici unei alte Biserici, afară de a voastră. 16 Deja la Tesalonic mi-aţi trimis şi încă de două ori ceea ce aveam nevoie. 17 Nu mă interesează darurile voastre, ci câştigul care vi se va da cu dobândă în ceruri. 18 De altfel, le-am primit pe toate şi acum am tot ce-mi trebuie. Nu-mi lipseşte nimic, de când Epafrodit mi-a adus ceea ce mi-aţi trimis. Este o frumoasă jertfă, o ofrandă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu. 19 Dumnezeul meu, la rândul său, prin Isus Cristos vă va dărui din bogăţia măririi sale tot ce aveţi nevoie.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.5-6.8 şi 9 (R.: 1a)

R.: Fericit este omul care se teme de Domnul.

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află plăcerea în poruncile lui!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

6 El nu se clatină niciodată

şi dreptatea lui va fi amintită veşnic. R.

 

8 Inima lui este în siguranţă, nu are nici o teamă.

9 El este darnic faţă de cei săraci,

dărnicia lui nu cunoaşte margini,

iar puterea lui se înalţă în mărire. R.

 

ALELUIA 2Cor 8,9

(Aleluia) Isus Cristos, deşi era bogat, s-a făcut sărac,

pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogăţim. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii?

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 16,9-15

În acel timp, 9 Isus a spus ucenicilor săi: „Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor necinstite, pentru ca atunci când nu le veţi mai avea, aceşti prieteni să vă primească în lăcaşurile veşnice. 10 Cine este vrednic de încredere în cele mai mici lucruri este vrednic şi în cele mari, iar cine este necinstit în cele mai mici lucruri, este necinstit şi în cele mari. 11 Şi dacă voi n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? 12 Şi dacă n-aţi fost vrednici de încredere când aţi avut pe mână lucrurile altuia, cine vă va încredinţa ceea ce este al vostru? 13 Nici un sclav nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau la unul va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi mamonei”. 14 Fariseii, care erau cu inima alipită de bani, auzeau toate acestea şi-şi băteau joc de el. 15 Atunci Isus le-a zis: „Voi căutaţi să vă arătaţi drepţi în ochii oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; şi ceea ce este de preţ în ochii oamenilor, este de nesuferit în ochii lui Dumnezeu”.

Cuvântul Domnului