en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Văduva a făcut o pâine mică şi a adus-o profetului Ilie.

Citire din cartea întâi a Regilor 17,10-16

În zilele acelea, 10 profetul Ilie a plecat spre Sarepta şi când a ajuns la poarta cetăţii a întâlnit acolo o văduvă care culegea vreascuri. El a strigat-o şi i-a spus: „N-ai vrea să-mi aduci într-un urcior puţină apă ca să beau?” 11 Şi ea a plecat ca să scoată, dar el a strigat după ea: „Adu-mi şi o bucată de pâine”. 12 Ea a răspuns: „Mă jur pe Domnul Dumnezeul tău cel viu, că nu am pâine; am doar un pumn de făină într-un vas şi un pic de ulei într-un urcior. Strâng câteva vreascuri şi mă întorc să pregătesc pentru mine şi pentru fiul meu ceea ce a mai rămas; mai mâncăm o dată şi apoi vom muri”. 13 Atunci Ilie i-a spus: „Nu-ţi fie frică. Mergi şi fă ce ai spus, dar mai întâi coace pentru mine o pâine mică şi adu-mi-o, apoi vei face pâine pentru tine şi pentru fiul tău. 14 Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: «Făina din vas nu se va termina şi uleiul din urcior nu va scădea, până în ziua în care Domnul va da ploaie pentru a uda pământul»”. 15 Femeia a mers să facă ceea ce i-a cerut Ilie; şi multă vreme profetul, ea însăşi şi fiul ei au avut ce mânca. 16 Făina din vas nu s-a terminat şi uleiul din urcior n-a scăzut, aşa cum a vorbit Domnul prin gura lui Ilie.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: 1)

R.: Sufletul meu, preamăreşte-l pe Domnul!

sau

Aleluia.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

8 Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi.

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

9a Domnul are grijă de cel străin. R.

 

9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan,

dar nimiceşte calea celor răi.

10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,

stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

 

LECTURA A II-A

Cristos s-a jertfit pentru iertarea păcatelor.

Citire din Scrisoarea către Evrei 9,24-28

Fraţilor, 24 Cristos n-a intrat într-un sanctuar construit de oameni, care nu poate să fie decât o prefigurare a celui adevărat, ci chiar în ceruri, pentru a fi mereu mijlocitorul nostru în faţa lui Dumnezeu. 25 El nu a repetat de mai multe ori jertfa sa, ca marele preot, care în fiecare an intră în sanctuar şi oferă sânge, dar nu pe al său propriu; 26 în acest caz, Isus ar fi trebuit să sufere de mai multe ori, de la întemeierea lumii. Dimpotrivă, acum – la împlinirea timpurilor – Cristos a venit ca să distrugă păcatul, jertfindu-se o dată pentru totdeauna. 27 Aşa cum omul moare o singură dată – apoi se prezintă la judecată – 28 tot astfel şi Cristos s-a oferit o singură dată pentru a ridica păcatele, iar a doua oară va veni, nu pentru a ispăşi păcatele, ci pentru a duce la mântuire pe cei care îl aşteaptă.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,38-44

În acel timp, 38 Isus învăţa mulţimea spunând: „Feriţi-vă de cărturari, căci le place să umble îmbrăcaţi în haine lungi, să fie salutaţi de lume prin pieţe, 39 să stea pe primele locuri în sinagogi şi în locurile de frunte la ospeţe. 40 Toacă avutul văduvelor şi fac rugăciuni lungi numai de ochii lumii. Pentru aceasta vor fi şi mai aspru condamnaţi”. 41 Isus se aşezase în faţa sălii tezaurului şi privea mulţimea care arunca bani în casetă. Mulţi dintre cei bogaţi veneau şi puneau sume mari. 42 A venit şi o văduvă săracă şi a pus două monede mici. 43 Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus: „Vă spun adevărul: această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 44 Căci toţi au pus din ceea ce aveau de prisos; pe când ea, cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea: strictul necesar pentru viaţă.

Cuvântul Domnului

 

forma scurtă:

 

ALELUIA Mt 5,3

(Aleluia) Fericiţi cei săraci cu duhul,

căci a lor este împărăţia cerurilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 12,41-44

În acel timp, 41 Isus se aşezase în faţa sălii tezaurului şi privea mulţimea care arunca bani în casetă. Mulţi dintre cei bogaţi veneau şi puneau sume mari. 42 A venit şi o văduvă săracă şi a pus două monede mici. 43 Isus i-a chemat la sine pe ucenici şi le-a spus: „Vă spun adevărul: această văduvă săracă a pus în casetă mai mult decât toţi ceilalţi. 44 Căci toţi au pus din ceea ce aveau de prisos; pe când ea, cu toată sărăcia ei, a dat tot ce avea: strictul necesar pentru viaţă.

Cuvântul Domnului