en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Regele universului ne va învia la o viaţă nouă.

Citire din cartea a doua a Macabeilor 7,1-2.9-14

În zilele acelea, 1 în timpul persecuţiei lui Antioh împotriva poporului israelit, au fost arestaţi şapte fraţi împreună cu mama lor. Regele Antioh a poruncit să fie loviţi cu biciul şi cu vâna de bou, silindu-i astfel să mănânce carne de porc, care era oprită de legea lor. 2 Unul dintre ei, care era cel mai mare, a spus în numele tuturor: „Ce vrei să ştii de la noi? Noi suntem gata mai degrabă să murim decât să călcăm legea Dumnezeului părinţilor noştri”. 9 Al doilea dintre fraţi, a spus regelui, înainte de a muri: „Tu, nelegiuitule, tu ne scoţi din această viaţă, dar regele universului ne va învia la o viaţă veşnică pe noi care murim pentru a păzi legile lui!” 10 După el a fost schingiuit al treilea dintre ei. A scos îndată limba, când i s-a cerut acest lucru, şi, întinzând mâinile neînfricat, a spus plin de curaj: 11 „De la Dumnezeu am primit aceste mădulare şi pentru legea lui nu-mi pasă de ele, deoarece sper să le primesc din nou de la el”. 12 Chiar regele împreună cu suita lui erau uimiţi de curajul acestui tânăr, care nu se înspăimânta în faţa suferinţelor. 13 După ce a murit şi acesta, a fost supus torturii al patrulea dintre fraţi. 14 În timp ce-şi dădea sufletul, a rostit următoarele cuvinte: „Pentru că eu aştept învierea promisă de Dumnezeu, pentru mine e mai bine să mor ucis de mâna oamenilor; dar pentru tine învierea nu va fi spre viaţa veşnică”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 16,1.5-6.8b şi 15 (R.: cf. 15b)

R.: Cu nesaţ voi privi, Doamne, strălucirea feţei tale!

1 Ascultă-mă, Doamne, şi fă-mi dreptate,

ia aminte la strigătele mele;

pleacă-ţi urechea la rugăciunea mea

rostită cu buze neprefăcute. R.

 

5 Mi-am ţinut paşii pe cărările tale,

picioarele mele nu s-au clătinat

6 Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculţi,

pleacă-ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele. R.

 

8b Adăposteşte-mă la umbra aripilor tale.

15 Eu care sunt nevinovat voi putea privi faţa ta,

dis-de-dimineaţă voi contempla cu nesaţ chipul tău. R.

 

LECTURA A II-A

Domnul să vă întărească inimile, ca să puteţi săvârşi binele în tot ce faceţi şi spuneţi.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Tesaloniceni 2,16–3,5

Fraţilor, 16 însuşi Domnul nostru Isus Cristos şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi, prin harul său, ne-a dat pentru totdeauna mângâiere şi speranţă neclintită, 17 el să vă mângâie şi să vă întărească inimile, ca să puteţi săvârşi binele în tot ce faceţi şi spuneţi. 3,1 Fraţilor, rugaţi-vă şi pentru noi ca prin cuvântul Domnului să se răspândească şi să fie ţinut în cinste pretutindeni ca şi la voi. 2 Rugaţi-vă ca să scăpăm de perversitatea oamenilor răi; căci nu toţi au credinţă. 3 Însă Domnul este fidel: el vă va întări şi vă va apăra de Cel Rău. 4 Cu privire la voi, avem deplină încredere în Domnul că faceţi şi veţi continua să faceţi ce vă poruncim. 5 Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu, ca să fiţi statornici în a aştepta cu răbdare venirea lui Cristos.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Ap 1,5-6

(Aleluia) Isus Cristos este cel dintâi care a înviat din morţi;

ale lui sunt mărirea şi puterea în vecii vecilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 20,27-38

În acel timp, 27 câţiva saducei, care neagă învierea morţilor, au venit la Isus şi l-au întrebat: 28 „Învăţătorule, Moise ne-a dat această lege: «Dacă cineva are un frate însurat şi acesta moare fără a avea copii, atunci el să ia în căsătorie pe văduvă, ca să ridice urmaşi fratelui său». 29 Erau odată şapte fraţi. Primul s-a însurat şi a murit fără să aibă copii. 30 Atunci pe văduvă a luat-o în căsătorie al doilea, 31 apoi al treilea şi, rând pe rând, toţi şapte au murit fără să lase copii. 32 În cele din urmă a murit şi femeia. 33 Deci, la înviere, a cui va fi femeia? Căci toţi au avut-o de soţie?” 34 Isus le-a răspuns: „Numai în această lume se căsătoresc oamenii. 35 Dar atunci, cei care vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de lumea viitoare şi de învierea morţilor, nu se vor căsători, 36 căci ei nu mai pot muri. Ei sunt asemenea îngerilor şi sunt fii ai lui Dumnezeu, de vreme ce sunt moştenitori ai învierii. 37 Iar că morţii trebuie să învie, însuşi Moise ne-a dat de înţeles în locul unde vorbeşte despre tufişul arzând, când îl numeşte pe Domnul: «Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob». 38 Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii, căci pentru el toţi sunt vii!”

Cuvântul Domnului

 

forma scurtă:

 

ALELUIA Ap 1,5-6

(Aleluia) Isus Cristos este cel dintâi care a înviat din morţi;

ale lui sunt mărirea şi puterea în vecii vecilor. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 20,34-38

În acel timp, 34 Isus le-a spus saduceilor, care neagă învierea morţilor: „Numai în această lume se căsătoresc oamenii. 35 Dar atunci, cei care vor fi găsiţi vrednici să aibă parte de lumea viitoare şi de învierea morţilor, nu se vor căsători, 36 căci ei nu mai pot muri. Ei sunt asemenea îngerilor şi sunt fii ai lui Dumnezeu, de vreme ce sunt moştenitori ai învierii. 37 Iar că morţii trebuie să învie, însuşi Moise ne-a dat de înţeles în locul unde vorbeşte despre tufişul arzând, când îl numeşte pe Domnul: «Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob». 38 Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morţi, ci al celor vii, căci pentru el toţi sunt vii!”

Cuvântul Domnului