en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Înţelepciunea este un duh care îi iubeşte pe oameni. Duhul Domnului umple universul.

Citire din cartea Înţelepciunii 1,1-7

1 Iubiţi dreptatea, voi care conduceţi pe pământ; aveţi gânduri drepte despre Domnul; căutaţi-l cu inima sinceră, 2 căci el se lasă găsit de cei care nu vor să-l pună la încercare şi se arată celor care nu refuză să creadă în el. 3 Gândurile perverse îndepărtează de Dumnezeu şi dacă atotputernicia lui este pusă la încercare îi face de ocară pe cei fără de minte. 4 Căci înţelepciunea nu poate să intre într-un suflet care unelteşte răul, nici să locuiască într-un trup subjugat păcatului. 5 Duhul Sfânt, povăţuitorul oamenilor, fuge de făţărnicie, se îndepărtează de cugetele nechibzuite şi este alungat când se apropie nedreptatea. 6 Înţelepciunea este un duh care îi iubeşte pe oameni, dar nu-l va lăsa nepedepsit pe cel care rosteşte cuvinte de blasfemie, căci Dumnezeu îi pătrunde gândurile cele mai ascunse, îi vede clar inima şi-i aude cuvintele. 7 Duhul Domnului umple universul, cuprinde toate şi aude orice glas.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 138,1-3.4-6.7-8.9-10 (R.: cf. 24b)

R.: Călăuzeşte-mă, Doamne, pe calea veşniciei!

1 Doamne, tu mă observi de aproape şi mă cunoşti;

2 ştii când mă aşez şi când mă scol;

pătrunzi de departe gândurile mele;

3 fie că umblu, fie că stau culcat, nimic nu-ţi scapă;

toate cărările mele îţi sunt cunoscute. R.

 

4 Înainte de a-mi ajunge cuvântul pe limbă,

tu, Doamne, îl cunoşti deja.

5 Tu mă împresori şi din faţă, şi din spate

şi mâna ta stă întinsă asupra mea.

6 Admirabilă este pentru mine înţelepciunea ta,

prea înaltă ca să o pot înţelege. R.

7 Unde aş putea merge departe de duhul tău

şi unde aş putea fugi dinaintea feţei tale?

8 Dacă m-aş urca la cer, tu eşti acolo;

dacă m-aş coborî în împărăţia morţilor, tu eşti de faţă. R.

 

9 Dacă aş lua aripile aurorei

şi m-aş opri dincolo de mare,

10 şi acolo mâna ta m-ar conduce

şi dreapta ta m-ar cuprinde. R.

 


ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă fratele tău de şapte ori pe zi vine la tine şi-ţi spune: „Îmi pare rău”, tu iartă-l.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,1-6

În acel timp, 1 Isus a spus ucenicilor săi: „Este cu neputinţă să nu fie ocazii de păcat, dar vai de acela prin care vin. 2 Mai bine ar fi pentru el să i se lege de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare, decât să ducă la păcat pe vreunul dintre aceştia mici. 3 Fiţi atenţi la voi înşivă! 4 Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, atrage-i atenţia şi, dacă îi pare rău, iartă-l. Şi chiar dacă greşeşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori pe zi vine la tine şi-ţi spune: «Îmi pare rău», tu iartă-l!” 5 Apostolii i-au spus Domnului: „Dă-ne mai multă credinţă!” 6 Domnul le-a răspuns: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi putea zice acestui dud: «Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare!» şi el v-ar asculta”.

Cuvântul Domnului