en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să numeşti preoţi după cum ţi-am poruncit.

Începutul Scrisorii sfântului apostol Paul către Tit 1,1-9

1 Eu, Paul, slujitor al lui Dumnezeu, mă adresez ţie, Tit, copilul meu adevărat, născut din credinţa pe care o avem amândoi; fiind apostol al lui Isus Cristos, chemat să-i conduc pe aleşii lui Dumnezeu la credinţă şi la cunoaşterea adevăratei cinstiri a lui Dumnezeu, 2 mă sprijin pe speranţa vieţii veşnice, promisă din veşnicie de Dumnezeu, care nu minte. 3 La timpul hotărât de mai înainte, el şi-a făcut cunoscut cuvântul său, prin predica pe care mi-a încredinţat-o din porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru. 4 Eu îţi doresc har şi pace din partea lui Dumnezeu Tatăl şi a lui Cristos Isus, mântuitorul nostru. 5 Te-am lăsat în Creta, pentru ca să pui rânduială în tot ce mai era de făcut şi să numeşti preoţi în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit. 6 Preotul trebuie să fie un om fără pată, căsătorit o singură dată; copiii lui să fie credincioşi, ascultători şi care să nu poată fi învinuiţi de desfrânare. 7 Episcopul trebuie să fie fără pată, deoarece este administratorul lui Dumnezeu. Să nu fie încrezut, nici iute la mânie, nici beţiv, nici violent, nici lacom de câştiguri necinstite. 8 Dimpotrivă, să fie ospitalier, binevoitor, înţelept, drept, sfânt, stăpân pe sine, 9 să fie ataşat de cuvântul vrednic de încredere al dreptei învăţături, ca să fie în stare să-i îndemne pe alţii, dându-le o învăţătură sănătoasă, şi să poată răspunde celor care se împotrivesc.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Acesta este neamul celor care caută faţa lui Dumnezeu.

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc pământul.

2 Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul său cel sfânt?

4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 

ALELUIA Fil 2,15-16

(Aleluia) Păziţi cuvântul vieţii,

ca să fiţi în mijlocul lumii ca nişte făclii mereu aprinse. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Dacă fratele tău de şapte ori pe zi vine la tine şi-ţi spune: „Îmi pare rău”, tu iartă-l.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,1-6

În acel timp, 1 Isus a spus ucenicilor săi: „Este cu neputinţă să nu fie ocazii de păcat, dar vai de acela prin care vin. 2 Mai bine ar fi pentru el să i se lege de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare, decât să ducă la păcat pe vreunul dintre aceştia mici. 3 Fiţi atenţi la voi înşivă! 4 Dacă fratele tău greşeşte împotriva ta, atrage-i atenţia şi, dacă îi pare rău, iartă-l. Şi chiar dacă greşeşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori pe zi vine la tine şi-ţi spune: «Îmi pare rău», tu iartă-l!” 5 Apostolii i-au spus Domnului: „Dă-ne mai multă credinţă!” 6 Domnul le-a răspuns: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi putea zice acestui dud: «Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare!» şi el v-ar asculta”.

Cuvântul Domnului