en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

În ochii celor fără de minte drepţii sunt morţi cu desăvârşire, dar ei sunt în pace.

Citire din cartea Înţelepciunii 2,23–3,9

23 Dumnezeu l-a creat pe om pentru o existenţă nepieritoare şi l-a făcut ca o imagine a propriei sale fiinţe. 24 Totuşi moartea a intrat în lume prin invidia diavolului şi 25 cei care sunt de partea lui vor ajunge să o cunoască. 3,1 Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge de ei. 2 În ochii celor fără de minte drepţii sunt morţi cu desăvârşire, plecarea lor din lume li se pare o mare nenorocire; 3 moartea pentru ei înseamnă pieirea, dar cei drepţi sunt în pace. 4 Chiar dacă în faţa oamenilor au trecut drept pedepsiţi, nădejdea lor i-a dus la nemurire. 5 Pentru o pedeapsă uşoară vor primi o răsplată mare, căci Dumnezeu i-a pus la încercare şi i-a găsit vrednici de el. 6 I-a încercat cum se încearcă aurul în cuptor, i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot; 7 în ziua judecăţii vor străluci, vor scânteia ca paiele care ard într-o mirişte; 8 vor judeca popoarele şi le vor stăpâni. Domnul va fi împăratul lor pe veci. 9 Cei care îşi pun încrederea în Domnul vor înţelege adevărul şi cei care îi sunt credincioşi vor rămâne în iubirea lui, căci harul şi îndurarea sunt răsplata aleşilor săi.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 33,2-3.16-17.18-19 (R.: 2a)

R.: Voi lăuda pe Domnul întotdeauna.

2 Voi lăuda pe Domnul întotdeauna,

lauda lui va fi fără încetare pe buzele mele,

3 să se laude sufletul meu în Domnul!

Să audă cei blânzi şi să se bucure! R.

16 Ochii Domnului sunt îndreptaţi către cei drepţi

şi urechea lui ia aminte la strigătele lor.

17 Domnul îi înfruntă pe cei răi,

pentru a şterge amintirea lor de pe pământ. R.

 

18 Când cei drepţi strigă, Domnul îi aude

şi-i scapă din orice strâmtoare.

19 Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită

şi-i mântuieşte pe cei cu sufletul mâhnit. R.

 


ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Suntem nişte simpli servitori, n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,7-10

În acel timp, 7 Isus a spus: „Care dintre voi, dacă are un servitor la arat sau la păscut oile, îi va zice când se întoarce de la câmp: «Vino îndată şi şezi la masă?». 8 Nu-i va zice mai degrabă: «Pregăteşte-mi de mâncare, suflecă-ţi haina şi serveşte-mă până voi mânca şi voi bea eu, după aceea vei mânca şi vei bea şi tu?». 9 Şi va trebui oare să-i mulţumească servitorului pentru că acesta a făcut ceea ce i s-a poruncit? 10 La fel şi voi, după ce veţi fi făcut tot ce vi s-a poruncit, să spuneţi: «Suntem nişte servitori nevrednici, n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem»”.

Cuvântul Domnului