en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Să trăim în evlavie aşteptând speranţa fericită şi arătarea slavei lui Dumnezeu şi a mântuitorului nostru Isus Cristos.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 2,1-8.11-14

Preaiubitul meu, 1 predică ceea ce corespunde cu învăţătura sănătoasă. 2 Îndeamnă-i pe oamenii în vârstă să fie cumpătaţi, vrednici de respect, înţelepţi, tari în credinţă, plini de iubire şi răbdători. 3 Pe femeile în vârstă, îndeamnă-le să ducă o viaţă sfântă, să nu fie clevetitoare, nici dedate la băutură; 4 dimpotrivă, să îndemne la bine, să înveţe pe femeile tinere să-şi iubească soţii şi copiii; 5 să fie chibzuite, cinstite, bune gospodine, amabile, fiecare să fie supusă soţului ei, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu fie expus dispreţului. 6 Îndeamnă-i de asemenea pe tineri să fie cumpătaţi în toate. 7 Tu însuţi să fii în toate un model de bună purtare: 8 prin seriozitatea şi demnitatea învăţăturii pe care o dai, prin temeinicia de nezdruncinat a cuvântului tău, pentru ca cel care se împotriveşte, neavând nimic rău de spus despre noi, să rămână de ruşine. 11 Harul mântuitor al lui Dumnezeu 12 s-a arătat tuturor oamenilor. El ne învaţă să părăsim păcatul şi poftele lumeşti, pentru ca să trăim în lumea aceasta în cumpătare, în dreptate, şi în pietate, 13 aşteptând speranţa fericită şi arătarea slavei lui Dumnezeu şi a mântuitorului nostru Isus Cristos. 14 El s-a dat pe sine pentru noi, ca să ne răscumpere de toate păcatele şi să ne curăţe sufletele, spre a fi poporul lui, popor plin de râvnă pentru fapte bune.

Cuvântul DomnuluiPSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.18 şi 23.27 şi 29 (R.: 39a)

R.: Mântuirea celor drepţi vine de la Domnul.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa.

4 Caută-ţi bucuria în Domnul,

el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

18 Domnul se îngrijeşte de viaţa celor credincioşi,

moştenirea lor este veşnică.

23 Domnul face ca paşii omului să fie siguri

şi-l însoţeşte cu iubire pe cărarea vieţii. R.

 

27 Îndepărtează-te de rău, fă binele

şi vei avea o casă pentru totdeauna.

29 Căci Domnul iubeşte dreptatea

şi nu părăseşte pe credincioşii săi. R.

 

ALELUIA In 14,23

(Aleluia) Dacă mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul meu, spune Domnul;

Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Suntem nişte simpli servitori, n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,7-10

În acel timp, 7 Isus a spus: „Care dintre voi, dacă are un servitor la arat sau la păscut oile, îi va zice când se întoarce de la câmp: «Vino îndată şi şezi la masă?». 8 Nu-i va zice mai degrabă: «Pregăteşte-mi de mâncare, suflecă-ţi haina şi serveşte-mă până voi mânca şi voi bea eu, după aceea vei mânca şi vei bea şi tu?». 9 Şi va trebui oare să-i mulţumească servitorului pentru că acesta a făcut ceea ce i s-a poruncit? 10 La fel şi voi, după ce veţi fi făcut tot ce vi s-a poruncit, să spuneţi: «Suntem nişte servitori nevrednici, n-am făcut decât ceea ce eram datori să facem»”.

Cuvântul Domnului