en-USro-RO

Inregistrare | Login
22 noiembrie 2017

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Miercuri, 22 noiembrie 2017

Sfintii zilei
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghierul Roman
Sf. Cecilia, fc. m. **
Liturghie proprie, prefaţă pentru sfinţi
roşu, P
Lectionar
Os 2,16.17b.21-22: Acolo mă va urma ca în vremea tinereţii ei
Ps 44: Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea
Mt 25,1-13: Iată mirele! Ieşiţi-i în întâmpinare!
Meditatia zilei
Miercuri din săptămâna a 33-a de peste an

LECTURA I
Ascultaţi, regilor,
şi înţelegeţi!
Citire din cartea Înţelepciunii 6,1-11

1 Ascultaţi, regilor,
şi înţelegeţi!
Învăţaţi, judecători ai marginilor pământului!
2 Plecaţi-vă urechea, stăpânitori ai mulţimilor,
care vă mândriţi cu mulţimi de popoare!
3 Căci v-au fost date stăpânirea de la Domnul
şi puterea de la Cel Preaînalt,
care va cerceta lucrările voastre
şi va analiza hotărârile.
4 Pentru că, fiind slujitori ai domniei lui,
nu aţi judecat drept, nu aţi păzit legea
şi nu aţi umblat după hotărârea lui Dumnezeu.
5 Crunt şi rapid se va ridica împotriva voastră,
căci o judecată de neînduplecat
va fi împotriva celor care conduc.
6 Căci cel mic are parte de iertare şi de îndurare,
dar cei puternici vor fi pedepsiţi straşnic.
7 Stăpânul a toate nu-şi retrage faţa
şi nu se ruşinează faţă de cel mare.
Căci el i-a făcut la fel şi pe cel mic, şi pe cel mare
şi se îngrijeşte de toţi.
8 Dar asupra stăpânitorilor va fi cercetare severă.
9 Deci pentru voi, dominatorilor, sunt cuvintele mele,
ca să învăţaţi înţelepciunea şi să nu cădeţi.
10 Dar cei care păzesc cu sfinţenie cele sfinte vor fi sfinţiţi
şi cei care le vor învăţa vor afla apărare.
11 Doriţi, aşadar, cuvintele mele, tânjiţi şi veţi fi instruiţi!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 81(82),3-4.6-7 (R.: 8a)

R
.: Ridică-te, Dumnezeule,
şi judecă pământul.

3 Faceţi dreptate celui sărac şi orfanului,
daţi dreptate celui umil şi celui sărman!
4 Scăpaţi-l pe cel slab şi pe cel nevoiaş
eliberaţi-l din mâna celor nelegiuiţi! R.

6 Eu am zis: „Voi sunteţi dumnezei!
Toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt!”
7 Cu toate acestea, veţi muri ca toţi oamenii,
veţi cădea ca toţi cei puternici. R.

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE 1Tes 5,18
(Aleluia) Mulţumiţi pentru toate,
căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu
în Cristos Isus, cu privire la voi! (Aleluia)

EVANGHELIA
Nu s-a găsit cine să se întoarcă şi să-l glorifice pe Dumnezeu
decât acest străin?
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Luca 17,11-19

11 În timp ce mergea spre Ierusalim,
Isus a trecut prin Samaria şi Galileea.
12 A intrat într-un sat
şi i-au venit în întâmpinare zece leproşi
care stăteau la distanţă.
13 Aceştia şi-au ridicat glasul, strigând:
„Isuse, Învăţătorule, îndură-te de noi!”
14 Văzându-i, el le-a spus:
„Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor!”
15 Şi, în timp ce mergeau, s-au curăţat.
Unul dintre ei, văzând că s-a vindecat,
s-a întors glorificându-l pe Dumnezeu cu glas puternic
16 şi a căzut cu faţa la picioarele lui, mulţumindu-i;
iar acesta era samaritean.
17 Atunci Isus a spus:
„Oare nu s-au curăţat zece? Unde sunt ceilalţi nouă?
18 Nu s-a găsit cine să se întoarcă
şi să-l glorifice pe Dumnezeu decât acest străin?”
19 Apoi i-a zis: „Ridică-te şi mergi!
Credinţa ta te-a mântuit”.
Cuvântul Domnului