en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Ascultaţi, regilor, însuşiţi-vă înţelepciunea!

Citire din cartea Înţelepciunii 6,2-12

2 Ascultaţi, voi regilor, şi înţelegeţi; învăţaţi voi înşivă, conducători din toată lumea! 3 Luaţi aminte, voi care domniţi peste mulţimi şi vă mândriţi cu numărul mare al popoarelor pe care le stăpâniţi. 4 Căci Domnul v-a dat puterea, Cel Preaînalt v-a dat domnia. El cercetează faptele voastre şi vede planurile voastre. 5 Voi, deşi aţi fost slujitori ai împărăţiei sale, n-aţi făcut judecată dreaptă, n-aţi păzit legea şi n-aţi împlinit voinţa lui Dumnezeu. 6 Groaznică şi neaşteptată va fi venirea lui la voi, căci pe cei mari îi aşteaptă o judecată necruţătoare. 7 Domnul se arată îngăduitor şi îndurător cu cel mic, dar pe cei puternici îi va judeca fără cruţare. 8 Stăpânul universului nu se sfieşte în faţa nimănui şi nu se lasă influenţat de măreţia cuiva, căci el i-a creat şi pe cei mici şi pe cei mari şi tuturor le poartă de grijă în mod egal. 9 Cei puternici vor fi supuşi unei cercetări severe. 10 Vouă, regilor, vă adresez aceste cuvinte, ca să vă însuşiţi înţelepciunea şi să nu cădeţi în greşeală, 11 căci cei care observă cu sfinţenie legile sfinte se vor sfinţi şi cei care şi le însuşesc îşi află în ele apărarea. 12 Căutaţi deci cuvintele mele, doriţi-le şi în ele veţi găsi cele mai potrivite îndrumări!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 81,3-4.6-7 (R.: cf. 8a)

R.: Domnul vine să judece pe toţi locuitorii pământului.

3 Faceţi dreptate celui slab şi orfanului,

daţi dreptate nenorocitului şi săracului,

4 scăpaţi-l pe cel nevoiaş şi pe cel lipsit de apărare,

eliberaţi-l din mâinile celor răi! R.

 

6 Eu am zis: „Sunt dumnezei!

Toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt!”

7 Cu toate acestea veţi muri ca toţi oamenii,

veţi cădea ca toţi cei puternici. R.

 


ALELUIA 1Tes 5,18

(Aleluia) Aduceţi Domnului mulţumiri în toate,

aceasta o aşteaptă Dumnezeu de la voi toţi în Cristos Isus. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu s-a întors nici unul să dea mărire lui Dumnezeu afară de acest străin.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,11-19

În acel timp, 11 îndreptându-se spre Ierusalim, Isus trecea prin ţinutul dinspre Samaria şi Galileea. 12 Intrând într-un sat, l-au întâmpinat zece leproşi, care s-au oprit 13 şi i-au strigat de departe: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14 Văzându-i, Isus le-a zis: „Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor!” Pe când mergeau, au fost curăţaţi de lepră. 15 Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors preamărindu-l pe Dumnezeu cu glas tare; 16 s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui Isus şi i-a mulţumit. Acesta era un samaritean. 17 Isus l-a întrebat: „Oare nu toţi cei zece au fost curăţaţi? Ceilalţi nouă unde sunt? 18 Nu s-a întors nici unul să dea mărire lui Dumnezeu afară de acest străin? 19 Şi i-a zis: ridică-te şi mergi. Credinţa ta te-a vindecat”.

Cuvântul Domnului