en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Şi noi am fost rătăciţi, dar Dumnezeu ne-a mântuit.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit 3,1-7

1 Preaiubitule, aminteşte-le tuturor că trebuie să fie supuşi stăpânitorilor sau autorităţilor, să asculte de ei şi să fie gata de a face orice lucru bun, 2 să nu jignească pe nimeni, să nu fie puşi pe ceartă, ci să fie calmi şi binevoitori cu toţi oamenii. 3 Căci şi noi am fost odinioară nechibzuiţi, răzvrătiţi, rătăciţi, subjugaţi de tot felul de patimi şi de pofte, trăiam în răutate şi invidie, odioşi şi plini de ură unii faţă de alţii. 4 Dar Dumnezeu, mântuitorul nostru, şi-a arătat bunătatea şi iubirea de oameni; 5 el ne-a mântuit, nu pentru faptele prin care noi am fi meritat acest lucru, ci din îndurarea lui, prin apa botezului, prin care noi am fost renăscuţi şi reînnoiţi în Duhul Sfânt, 6 pe care Dumnezeu l-a revărsat din belşug asupra noastră, prin Isus Cristos, mântuitorul nostru; 7 astfel, prin harul său, noi am fost îndreptăţiţi şi am devenit prin speranţă moştenitori ai vieţii veşnice.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.: 1)

R.: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

1 Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic!

2 El mă conduce la păşuni verzi

şi mă îndreaptă spre ape liniştite,

3a îmi întăreşte sufletul. R.

 

3b Mă călăuzeşte pe cărări drepte pentru cinstea numelui său.

4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii,

nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine,

toiagul şi nuiaua ta mă apără. R.

5 Tu îmi întinzi masă în faţa duşmanilor mei,

îmi ungi capul cu untdelemn

şi paharul meu mă umple de bucurie. R.

 

6 Fericirea şi îndurarea mă vor însoţi

în toate zilele vieţii mele

şi voi locui în casa Domnului

până la sfârşitul zilelor mele. R.

 

ALELUIA 1Tes 5,18

(Aleluia) Aduceţi Domnului mulţumiri în toate,

aceasta o aşteaptă Dumnezeu de la voi toţi în Cristos Isus. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu s-a întors nici unul să dea mărire lui Dumnezeu afară de acest străin.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,11-19

În acel timp, 11 îndreptându-se spre Ierusalim, Isus trecea prin ţinutul dinspre Samaria şi Galileea. 12 Intrând într-un sat, l-au întâmpinat zece leproşi, care s-au oprit 13 şi i-au strigat de departe: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!” 14 Văzându-i, Isus le-a zis: „Mergeţi şi arătaţi-vă preoţilor!” Pe când mergeau, au fost curăţaţi de lepră. 15 Unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors preamărindu-l pe Dumnezeu cu glas tare; 16 s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui Isus şi i-a mulţumit. Acesta era un samaritean. 17 Isus l-a întrebat: „Oare nu toţi cei zece au fost curăţaţi? Ceilalţi nouă unde sunt? 18 Nu s-a întors nici unul să dea mărire lui Dumnezeu afară de acest străin? 19 Şi i-a zis: ridică-te şi mergi. Credinţa ta te-a vindecat”.

Cuvântul Domnului