en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Înţelepciunea este reflexul luminii veşnice şi oglinda fără pată a lucrărilor lui Dumnezeu.

Citire din cartea Înţelepciunii 7,22–8,1

22 În înţelepciune se află un duh inteligent şi sfânt, unic şi multiplu, ager şi iute; pătrunzător, nepătat, limpede şi neatins, iubitor de bine, ascuţit, liber, binefăcător, 23 prieten al omului, neclintit, sigur şi netulburat, atotputernic, atotştiutor, care pătrunde toate duhurile, chiar şi pe cele mai inteligente, pe cele mai curate şi pe cele mai subtile. 24 Înţelepciunea se poate mişca aşa de iute încât prin repeziciunea ei întrece orice mişcare. Ea pătrunde şi străbate orice lucru datorită purităţii sale. 25 Ea este sufletul puterii lui Dumnezeu, revărsarea limpede a măreţiei Celui Atotstăpânitor, de aceea nimic pătat nu o poate atinge. 26 Ea este reflexul luminii veşnice, oglinda fără pată a lucrărilor lui Dumnezeu şi imaginea bunătăţii sale. 27 Deşi este una singură, ea poate toate; deşi ea însăşi nu se schimbă, înnoieşte universul; ea se dăruieşte sufletelor sfinte şi face din ele profeţi şi prieteni ai lui Dumnezeu. 28 Dumnezeu îl iubeşte numai pe acela care locuieşte împreună cu înţelepciunea. 29 Ea este mai frumoasă decât soarele şi întrece toate constelaţiile; dacă este pusă alături de lumina zilei, înţelepciunea îi este mult superioară. 30 Căci ziua dispare în faţa nopţii, pe când înţelepciunea rămâne nebiruită în faţa răutăţii. 8,1 Ea îşi desfăşoară puterea de la un capăt la altul al lumii şi conduce cu bunătate întregul univers.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,89.90.91.130.135.175 (R.: 89a)

R.: Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci!

89 Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci,

neschimbat ca cerul. R.

 

90 Fidelitatea ta dăinuie din neam în neam;

tu ai întemeiat pământul şi el se menţine. R.

 

91 Din porunca ta lumea dăinuie până astăzi,

căci toate lucrările ţie îţi slujesc. R.

 

130 Descoperirea cuvintelor tale aduce lumină,

dă pricepere celor neştiutori. R.

 

135 Arată slujitorului tău o faţă senină

şi învaţă-mă legile tale! R.

 

175 Fă-mă să trăiesc, ca să te pot lăuda;

judecăţile tale îmi vor veni în ajutor. R.

 


ALELUIA In 15,5

(Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul,

cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,20-25

În acel timp, 20 fariseii l-au întrebat pe Isus, când vine împărăţia lui Dumnezeu. El le-a răspuns: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine aşa ca să o poţi recunoaşte după semne vizibile. 21 Nu se va putea spune: «Iată este aici!», sau: «Este acolo!», căci iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”. 22 Şi a zis ucenicilor: „Va veni timpul în care veţi dori să vedeţi măcar una dintre zilele Fiului Omului, dar nu o veţi vedea. 23 Şi când vi se va spune: «Iată-l acolo, sau iată-l aici!», nu mergeţi într-acolo, nu vă luaţi după ei. 24 Căci aşa cum ţâşneşte fulgerul, luminând orizontul de la un capăt la celălalt, aşa va apărea şi Fiul Omului în ziua sa. 25 Dar mai întâi va trebui să sufere mult şi să fie respins de această generaţie”.

Cuvântul Domnului