en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Primeşte-l pe Onesim nu ca pe un sclav, ci ca pe un frate preaiubit.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Filemon 7-20

Preaiubitule, 7 dragostea ta este pentru mine un motiv de bucurie şi mângâiere, căci datorită ţie sfinţii au fost îmbărbătaţi. 8 Desigur, eu aş fi avut tot dreptul în Cristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci, 9 dar prefer să-ţi adresez o rugăminte, în numele dragostei. Eu, Paul, care sunt un om bătrân, iar acum şi întemniţat pentru Cristos Isus, 10 îţi fac o rugăminte pentru Onesim, copilul meu, pe care l-am născut în închisoare la viaţa lui Cristos, 11 care ţi-a fost folositor în trecut, dar care acum este folositor şi pentru tine şi pentru mine. 12 Ţi-l trimit înapoi pe el, care este o parte din fiinţa mea. 13 L-aş fi ţinut cu plăcere la mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât timp sunt în lanţuri pentru evanghelie, 14 dar n-am vrut să fac nimic fără încuviinţarea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate că el a fost despărţit de tine pentru o vreme, tocmai ca să-l primeşti înapoi pentru totdeauna, 16 dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât pe un sclav, ca pe un frate preaiubit. Pentru mine este deja un frate; cu atât mai mult va fi pentru tine: şi ca om, şi în Domnul. 17 Aşadar, dacă mă consideri pe mine de prieten, primeşte-l aşa cum m-ai primi pe mine însumi. 18 Dacă ţi-a făcut vreo nedreptate, sau dacă ţi-i dator cu ceva, pune aceasta în contul meu. 19 Eu, Paul, scriu aceste cuvinte cu propria mea mână; eu îţi voi restitui, ca să nu mai amintesc de faptul că şi tu ai o datorie faţă de mine şi că această datorie eşti tu în persoană. 20 Da, frate, fă-mi această favoare în Domnul; dă această mângâiere inimii mele în Cristos!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 145,7.8-9a.9bc-10 (R.: cf. 5a)

R.: Fericit este omul care-şi pune încrederea în Domnul!

sau

Aleluia.

7 Domnul este în veci credincios cuvântului său,

el face dreptate celor asupriţi.

Domnul dă pâine celor flămânzi

şi eliberează pe cei închişi. R.

 

8 Domnul luminează pe cei orbi,

Domnul ridică pe cei împovăraţi.

Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi,

9a Domnul are grijă de cel străin. R.

 

9bc Domnul sprijină pe văduvă şi pe orfan,

dar nimiceşte calea celor răi.

10 Domnul Dumnezeul tău, Sioane,

stăpâneşte în veci, din neam în neam. R.

 

ALELUIA In 15,5

(Aleluia) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele, spune Domnul,

cine rămâne în mine şi eu în el, acela aduce roade multe. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,20-25

În acel timp, 20 fariseii l-au întrebat pe Isus, când vine împărăţia lui Dumnezeu. El le-a răspuns: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine aşa ca să o poţi recunoaşte după semne vizibile. 21 Nu se va putea spune: «Iată este aici!», sau: «Este acolo!», căci iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru”. 22 Şi a zis ucenicilor: „Va veni timpul în care veţi dori să vedeţi măcar una dintre zilele Fiului Omului, dar nu o veţi vedea. 23 Şi când vi se va spune: «Iată-l acolo, sau iată-l aici!», nu mergeţi într-acolo, nu vă luaţi după ei. 24 Căci aşa cum ţâşneşte fulgerul, luminând orizontul de la un capăt la celălalt, aşa va apărea şi Fiul Omului în ziua sa. 25 Dar mai întâi va trebui să sufere mult şi să fie respins de această generaţie”.

Cuvântul Domnului