en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă au putut să pătrundă tainele universului, cum de nu au descoperit pe Creatorul lui?

Citire din cartea Înţelepciunii 13,1-9

1 Sunt complet lipsiţi de minte toţi acei oameni care nu-l cunosc pe Dumnezeu, pornind de la lucrurile vizibile n-au fost în stare să-l cunoască pe cel care este, cercetând lucrările lui nu l-au cunoscut pe Meşter. 2 Ci au socotit ca dumnezei, cârmuitori ai lumii, focul, vântul, aerul în mişcare, bolta înstelată, valurile puternice sau aştrii cerului. 3 Dacă au socotit toate acestea ca dumnezei, din cauza frumuseţii lor care i-a fermecat, ar fi trebuit să ştie cu cât este mai presus stăpânul lor, căci cel care le-a creat este însuşi izvorul frumuseţii. 4 Şi dacă le-au considerat ca dumnezei, din cauza puterii şi a efectelor care i-au uimit, ar fi trebuit să înţeleagă, pornind de la acestea, cu cât este mai puternic cel care le-a făcut. 5 Căci măreţia şi frumuseţea creaturilor îl duc pe omul care judecă la cunoaşterea Creatorului. 6 Dar poate că unii dintre aceşti oameni ar merita o dojană mai uşoară, 7 căci ei îl caută pe Dumnezeu şi doresc să-l găsească, dar se rătăcesc. Ei continuă să se ocupe cu cercetarea lucrărilor lui Dumnezeu, 8 dar se lasă înşelaţi de aparenţe, căci ceea ce văd cu ochii lor este aşa de frumos! Şi totuşi, nici ei nu pot să fie scuzaţi. 9 Dacă au putut să ajungă la o ştiinţă atât de înaltă, încât să pătrundă tainele universului, cum de nu l-au descoperit mai degrabă pe Creatorul lui?!

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 18,2-3.4-5 (R.: 2a)

R.: Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu.

2 Cerul vorbeşte despre slava lui Dumnezeu

şi firmamentul vesteşte lucrarea mâinilor sale.

3 Ziua dă de ştire acest lucru zilei următoare,

iar noaptea îl destăinuie nopţii următoare. R.

 

4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte,

nu e un glas care să se poată auzi,

5 şi totuşi este o solie care străbate tot pământul,

o veste care ajunge la marginile lumii. R.

 


ALELUIA Lc 21,28

(Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri,

căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aşa va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,26-37

În acel timp, 26 Isus a spus ucenicilor săi: „Ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla şi în zilele Fiului Omului: 27 oamenii mâncau, beau, se căsătoreau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă; apoi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi. 28 Va fi la fel ca în zilele lui Lot: oamenii mâncau şi beau, vindeau şi cumpărau, plantau şi construiau. 29 Dar în ziua în care Lot a ieşit din Sodoma, Dumnezeu a făcut să cadă din cer ploaie de foc şi pucioasă, care i-a nimicit pe toţi. 30 La fel va fi şi în ziua în care se va arăta Fiul Omului. 31 În acea zi, cel care va fi pe terasa casei, iar lucrurile le va avea în casă, să nu se coboare în casă, pentru a le lua; la fel, cine va fi la câmp să nu se întoarcă acasă. 32 Amintiţi-vă de soţia lui Lot. 33 Cine va căuta să-şi salveze viaţa o va pierde; iar cine o va pierde acela o va salva. 34 Vă spun: dacă în acea noapte, două persoane vor fi în acelaşi pat: una va fi luată şi alta va fi lăsată. 35 Dacă două femei se vor afla împreună la măcinat: una va fi luată şi cealaltă va fi lăsată. 36 Dacă doi bărbaţi se vor afla la câmp: unul va fi luat şi celălalt va fi lăsat”. 37 Ucenicii l-au întrebat: „Unde, Doamne?” El le-a răspuns: „Unde este un leş, acolo se strâng şi vulturii!”

Cuvântul Domnului