en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cine rămâne statornic în învăţăturile lui Dumnezeu acela trăieşte în unire cu Tatăl şi cu Fiul.

Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Ioan 1,1a.4-9

Eu, bătrânul, mă adresez ţie, Biserică, regină aleasă de Dumnezeu. 4 M-am bucurat foarte mult când am văzut că unii dintre copiii tăi trăiesc în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. 5 Şi acum, regină, îţi adresez o rugăminte: ceea ce îţi scriu, nu este o poruncă nouă, ci aceea pe care o aveam de la început: să ne iubim unii pe alţii. 6 Iar iubirea stă în aceasta: ca să trăim după poruncile lui. Porunca pe care aţi auzit-o de la început aceasta este: să trăiţi în iubire. 7 Mulţi amăgitori s-au răspândit în lume, oameni care nu mărturisesc credinţa în Isus Cristos, care s-a făcut om. Iată amăgitorul! Iată anticristul! 8 Fiţi atenţi la voi înşivă, ca să nu pierdeţi roadele muncii voastre, ci să primiţi răsplata în întregime. 9 Cine se abate de la învăţătura lui Cristos şi nu rămâne statornic în ea, acela se separă de Dumnezeu; dar cine rămâne statornic în învăţătura lui, acela trăieşte în unire cu Tatăl şi cu Fiul.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,1.2.10.11.17.18 (R.: 1b)

R.: Fericiţi sunt aceia care umblă în legea Domnului.

1 Fericiţi sunt cei neprihăniţi pe cale,

care umblă în legea Domnului. R.

 

2 Fericiţi sunt cei care păzesc poruncile lui

şi-l caută din toată inima. R.

 

10 Te caut din toată inima;

nu permite să mă abat de la poruncile tale! R.

 

11 Am pus la inimă cuvântul tău,

ca să nu păcătuiesc împotriva ta. R.

 

17 Fă bine slujitorului tău,

ca să rămână în viaţă şi să păzească cuvântul tău. R.

 

18 Deschide-mi ochii ca să văd

minunăţiile legii tale! R.

 

ALELUIA Lc 21,28

(Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri,

căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Aşa va fi în ziua în care se va arăta Fiul Omului.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 17,26-37

În acel timp, 26 Isus a spus ucenicilor săi: „Ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla şi în zilele Fiului Omului: 27 oamenii mâncau, beau, se căsătoreau, până în ziua în care Noe a intrat în arcă; apoi a venit potopul şi i-a nimicit pe toţi. 28 Va fi la fel ca în zilele lui Lot: oamenii mâncau şi beau, vindeau şi cumpărau, plantau şi construiau. 29 Dar în ziua în care Lot a ieşit din Sodoma, Dumnezeu a făcut să cadă din cer ploaie de foc şi pucioasă, care i-a nimicit pe toţi. 30 La fel va fi şi în ziua în care se va arăta Fiul Omului. 31 În acea zi, cel care va fi pe terasa casei, iar lucrurile le va avea în casă, să nu se coboare în casă, pentru a le lua; la fel, cine va fi la câmp să nu se întoarcă acasă. 32 Amintiţi-vă de soţia lui Lot. 33 Cine va căuta să-şi salveze viaţa o va pierde; iar cine o va pierde acela o va salva. 34 Vă spun: dacă în acea noapte, două persoane vor fi în acelaşi pat: una va fi luată şi alta va fi lăsată. 35 Dacă două femei se vor afla împreună la măcinat: una va fi luată şi cealaltă va fi lăsată. 36 Dacă doi bărbaţi se vor afla la câmp: unul va fi luat şi celălalt va fi lăsat”. 37 Ucenicii l-au întrebat: „Unde, Doamne?” El le-a răspuns: „Unde este un leş, acolo se strâng şi vulturii!”

Cuvântul Domnului