en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Poporul israelit a văzut lucruri minunate la Marea Roşie.

Citire din cartea Înţelepciunii 18,14-16; 19,6-9

14 Liniştea adâncă învăluia toate lucrurile şi noaptea de Paşti în trecerea ei rapidă ajunsese la jumătate. Atunci din înaltul cerului, venind de la tronul tău regesc, Doamne, 15 cuvântul tău atotputernic s-a năpustit asupra acestei ţări destinate nimicirii, ca un războinic necruţător, 16 care purta sabia ascuţită a hotărârii tale definitive. El s-a oprit şi a semănat moartea pretutindeni; era atât de mare încât, mergând pe pământ, atingea cerul. 19,6 Întreaga creaţie a fost plămădită din nou, conform cu hotărârile tale, pentru ca fiii tăi să rămână nevătămaţi. 7 Atunci a fost văzut un nor care acoperea cu umbra lui tabăra lor; pământ uscat a apărut acolo unde mai înainte era numai apă; s-a arătat un drum fără piedici prin Marea Roşie, o câmpie verde în locul valurilor puternice. 8 Pe acolo a trecut întregul popor, ocrotit de mâna ta, şi a văzut cu uimire lucruri minunate. 9 Ei erau ca nişte cai pe o pajişte, ca nişte miei care zburdă şi te preamăreau pe tine, Doamne, care i-ai eliberat.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 104,2-3.36-37.42-43 (R.: cf. 5a)

R.: Preamăriţi-l pe Domnul pentru faptele sale minunate!

2 Cântaţi-i Domnului, cântaţi de bucurie!

Vorbiţi despre toate minunile lui!

3 Lăudaţi-vă cu numele lui cel sfânt!

Să se bucure inima celor care îl caută pe Domnul! R.

36 A lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului,

pe cei mai buni dintre bărbaţii lor.

37 A scos pe poporul său încărcat cu argint şi aur,

nici un infirm nu se afla în triburile lor. R.

 

42 Şi-a adus aminte de cuvântul său cel sfânt

şi de slujitorul său Abraham.

43 L-a scos pe poporul său cu veselie,

pe aleşii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. R.

 


ALELUIA 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat

să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Domnul va face dreptate aleşilor săi care strigă către el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,1-8

În acel timp, 1 Isus a spus o parabolă pentru a arăta ucenicilor săi că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze. 2 El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care nu se temea de Dumnezeu şi faţă de oameni nu avea respect. 3 În cetatea aceea era şi o văduvă care venea la el şi-l ruga: «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului». 4 Multă vreme n-a voit, dar în cele din urmă şi-a zis: «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mi-e ruşine, 5 fiindcă văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu mai vină şi să mă tot bată la cap!»”. 6 Domnul a adăugat: „Luaţi bine seama la ce spune acest judecător nedrept! 7 Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi care strigă zi şi noapte către el? Îi va lăsa oare multă vreme ca să aştepte? 8 Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi el credinţă pe pământ?”

Cuvântul Domnului