en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Este datoria noastră să primim bine pe fraţi, ca astfel să conlucrăm la răspândirea adevărului.

Citire din Scrisoarea a treia a sfântului apostol Ioan 5-8

5 Preaiubitul meu Gaius, tu te porţi ca un adevărat credincios prin tot ce faci pentru fraţi, chiar pentru cei străini. 6 Aceştia au dat mărturie despre dragostea ta în faţa comunităţii. Vei face un bine dacă te vei îngriji de călătoria lor, aşa cum se cuvine unor trimişi ai lui Dumnezeu. 7 Căci ei au plecat la drum pentru a vesti numele lui Cristos, fără a primi nimic de la păgâni. 8 Este deci de datoria noastră să primim bine pe unii ca aceştia, ca astfel să conlucrăm şi noi la răspândirea adevărului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 111,1-2.3-4.5-6 (R.: 1a)

R.: Fericit este omul care se teme de Domnul!

1 Fericit este omul care se teme de Domnul,

care îşi află plăcerea în poruncile lui!

2 Seminţia lui va fi puternică în lume

şi neamul celor drepţi va fi binecuvântat. R.

 

3 În casa lui va fi belşug de bogăţie,

dreptatea lui rămâne pe vecie.

4 El răsare ca o lumină în întuneric pentru cei drepţi,

el este blând, îndurător şi drept. R.

 

5 Fericit este omul care are milă şi ajută cu bucurie,

el îşi rânduieşte bunurile cu dreptate.

6 El nu se clatină niciodată

şi amintirea lui este veşnică. R.

 

ALELUIA 2Tes 2,14

(Aleluia) Prin predicarea evangheliei, Dumnezeu ne-a chemat

să moştenim slava Domnului nostru Isus Cristos. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Domnul va face dreptate aleşilor săi care strigă către el.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,1-8

În acel timp, 1 Isus a spus o parabolă pentru a arăta ucenicilor săi că trebuie să se roage mereu, fără să se descurajeze. 2 El le-a zis: „Într-o cetate era un judecător care nu se temea de Dumnezeu şi faţă de oameni nu avea respect. 3 În cetatea aceea era şi o văduvă care venea la el şi-l ruga: «Fă-mi dreptate împotriva duşmanului». 4 Multă vreme n-a voit, dar în cele din urmă şi-a zis: «Cu toate că de Dumnezeu nu mă tem, iar de oameni nu mi-e ruşine, 5 fiindcă văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu mai vină şi să mă tot bată la cap!»”. 6 Domnul a adăugat: „Luaţi bine seama la ce spune acest judecător nedrept! 7 Oare Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor săi care strigă zi şi noapte către el? Îi va lăsa oare multă vreme ca să aştepte? 8 Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi el credinţă pe pământ?”

Cuvântul Domnului