en-USro-RO

Inregistrare | Login
2 februarie 2018

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

Calendarul zilei

Vineri, 2 februarie 2018

Sfintii zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI; Sf. Ioana
Liturghierul Roman
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 
Liturghie proprie, Gloria, prefaţã proprie
alb, P
Lectionar
Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18): Va intra dintr-odatã în templul sãu Domnul pe care voi îl cãutaţi. (Trebuia sã se facã în toate asemenea fraţilor.)
Ps 23: Domnul oştirilor: el este regele gloriei.
Lc 2,22-40 (2,22-32): Ochii mei au vãzut mântuirea ta.
Meditatia zilei
ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI 

LECTURA I
Daţi-i după rodul mâinilor sale!
Citire din cartea Proverbelor 31,10-13.19-20.30-31

10 Femeia de valoare cine o poate găsi?
Ea este mai preţioasă decât coralii din depărtare.
11 Inima soţului ei se încrede în ea
şi prada nu-i va lipsi.
12 Ea îi procură binele, şi nu răul,
în toate zilele vieţii ei.
13 Ea caută lână şi in
şi face lucruri plăcute cu palmele sale.
19 Mâinile ei se întind spre furcă
şi palmele sale apucă fusul.
20 Ea îşi desface palma către cel umil
şi-şi întinde mâna către cel nevoiaş.
30 Falsă este graţiozitatea şi deşartă e frumuseţea femeii,
dar cea care se teme de Domnul, ea trebuie lăudată.
31 Daţi-i după rodul mâinilor sale
şi lucrările ei s-o laude la porţi!
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 127(128),1-2.3.4-5 (R.: cf. 1a)

R
.: Fericit este omul
care se teme de Domnul!

1 Fericiţi toţi cei care se tem de Domnul
şi umblă pe căile sale!
2 Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale;
vei fi fericit şi toate îţi vor merge bine. R.

3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale;
copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului
împrejurul mesei tale. R.

4 Iată, aşa va fi binecuvântat omul
care se teme de Domnul!
5 Să te binecuvânteze Domnul din Sion,
ca să vezi fericirea Ierusalimului
în toate zilele vieţii tale. R.

LECTURA A II-A
Ziua Domnului să nu vă surprindă ca un hoţ.
Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul
către Tesaloniceni 5,1-6

1 Fraţilor,
cât despre timpul şi momentul acela,
nu aveţi nevoie ca să vi se scrie,
2 căci voi înşivă ştiţi precis
că ziua Domnului vine ca un hoţ în timpul nopţii.
3 Când vor zice unii: „Pace şi linişte!”,
atunci, pe neaşteptate, va cădea peste ei devastarea
precum durerile naşterii peste cea însărcinată
şi nu vor scăpa.
4 Însă voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric,
încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoţ.
5 Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei.
Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.
6 Aşadar, să nu dormim precum ceilalţi,
ci să veghem şi să nu ne pierdem cumpătul.
Cuvântul Domnului

ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,4a.5b
(Aleluia) Rămâneţi în mine şi eu în voi, spune Domnul.
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce roade multe. (Aleluia)

EVANGHELIA*
Peste puţin ai fost credincios:
intră în bucuria stăpânului tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,14-30

14 În acel timp,
Isus le-a spus această parabolă discipolilor săi:
„Un om, voind să plece într-o călătorie,
şi-a chemat servitorii şi le-a încredinţat bunurile sale.
15 Şi unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul,
fiecăruia după propria putere.
Apoi a plecat. Îndată,
16 cel care primise cinci talanţi s-a dus, a lucrat cu ei
şi a câştigat alţi cinci.
17 La fel cel cu doi talanţi, a câştigat alţi doi.
18 Dar cel care primise unul s-a dus,
a săpat o groapă în pământ
şi a ascuns banii stăpânului său.
19 După mult timp,
a venit stăpânul acelor servitori şi le-a cerut cont.
20 Venind cel care primise cinci talanţi,
a adus alţi cinci talanţi,
spunând: «Stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat,
iată, alţi cinci talanţi am câştigat!»
21 Stăpânul i-a zis:
«Bine, servitor bun şi credincios!
Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe.
Intră în bucuria stăpânului tău!»
22 Venind apoi cel cu doi talanţi, a spus:
«Stăpâne, doi talanţi mi-ai dat,
iată, alţi doi talanţi am câştigat».
23 Stăpânul i-a zis: «Bine, servitor bun şi credincios!
Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe.
Intră în bucuria stăpânului tău!»
24 În sfârşit, venind şi cel care primise un talant,
a zis: «Stăpâne, ştiam că eşti un om aspru,
care seceri unde n-ai semănat
şi aduni de unde n-ai împrăştiat,
25 şi, pentru că m-am temut,
m-am dus şi am ascuns talantul tău în pământ.
Iată, ai ce este al tău!»
26 Dar stăpânul i-a răspuns:
«Servitor rău şi leneş!
Ştiai că secer unde n-am semănat
şi adun de unde n-am împrăştiat.
27 Deci trebuia să depui banii mei la bancheri,
iar la venirea mea, aş fi retras ce este al meu cu dobândă.
28 Aşadar, luaţi de la el talantul
şi daţi-l celui ce are zece talanţi!
29 Pentru că oricui are i se va da şi-i va prisosi,
iar de la cel care nu are se va lua şi ceea ce are.
30 Iar pe servitorul netrebnic aruncaţi-l afară în întuneric:
acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor!»”
Cuvântul Domnului

* forma prescurtată:
ACLAMAŢIE LA EVANGHELIE In 15,4a.5b
(Aleluia) Rămâneţi în mine, şi eu în voi, spune Domnul.
Cel care rămâne în mine şi eu în el,
acela aduce roade multe! (Aleluia)

EVANGHELIA*
Peste puţin ai fost credincios:
intră în bucuria stăpânului tău!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos
după sfântul Matei 25,14-15.19-21

14 În acel timp,
Isus le-a spus această parabolă discipolilor săi:
„Un om, voind să plece într-o călătorie,
şi-a chemat servitorii şi le-a încredinţat bunurile sale.
15 Şi unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, iar altuia unul,
fiecăruia după propria putere.
Apoi a plecat.
19 După mult timp,
a venit stăpânul acelor servitori şi le-a cerut cont.
20 Venind cel care primise cinci talanţi,
a adus alţi cinci talanţi,
spunând: «Stăpâne, cinci talanţi mi-ai dat,
iată alţi cinci talanţi am câştigat!»
21 Stăpânul i-a zis:
«Bine, servitor bun şi credincios!
Peste puţin ai fost credincios, te voi stabili peste multe.
Intră în bucuria stăpânului tău!»”
Cuvântul Domnului