en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

În acel timp, va veni mântuirea poporului tău.

Citire din cartea profetului Daniel 12,1-3

Eu, Daniel, am auzit acest cuvânt din partea Domnului: 1 „În acel timp se va ridica Mihail, căpetenia îngerilor, cel care ocroteşte pe fiii poporului tău; va fi un timp de strâmtoare cum n-a mai fost niciodată de când există popoarele şi până în acel timp. Dar în acel timp va veni mântuirea poporului tău, a tuturor acelora, al căror nume se va afla scris în cartea lui Dumnezeu. 2 Şi mulţi dintre cei care dorm în ţărâna pământului se vor trezi: unii pentru viaţa veşnică, iar ceilalţi pentru ocara şi ruşinea veşnică. 3 Cei înţelepţi vor străluci ca firmamentul cerului şi cei care au învăţat mulţimea să umble pe calea dreptăţii vor străluci ca stelele pentru totdeauna”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 15,5 şi 8.9-10.11 (R.: cf. 1)

R.: Ocroteşte-mă, Doamne, căci tu eşti speranţa mea!

5 Domnul este partea mea de moştenire şi cupa mea cu sorţi,

tu eşti acela care ai în mână soarta mea.

8 Îl am mereu în faţa ochilor pe Domnul;

dacă el este la dreapta mea, nu mă clatin. R.

 

9 De aceea inima mea se bucură şi sufletul meu se înveseleşte;

ba chiar şi trupul meu se va odihni în linişte,

10 deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor,

nici nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. R.

 

11 Tu îmi vei arăta cărarea vieţii;

în faţa ta sunt bucurii nespuse

şi desfătări veşnice la dreapta ta. R.

 

LECTURA A II-A

Isus, prin jertfa sa unică, a condus pentru totdeauna la desăvârşire pe cei care primesc de la el sfinţenia.

Citire din Scrisoarea către Evrei 10,11-14.18

Fraţilor, 11 în Legea veche, preoţii, în templu, stăteau în picioare, pentru a celebra un cult zilnic şi pentru a oferi în mai multe rânduri aceleaşi jertfe, care n-au putut aduce niciodată iertarea păcatelor. 12 Dimpotrivă, Isus Cristos, după ce a adus unica jertfă pentru păcate, s-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. 13 El aşteaptă de acum ca „duşmanii lui să fie puşi sub picioarele lui”. 14 Prin jertfa sa unică, el a condus pentru totdeauna la perfecţiune pe cei care primesc de la el sfinţenia. 18 Însă, dacă s-a acordat iertarea, nu mai e nevoie de jertfă pentru păcate.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul;

ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului.

(Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului îi va aduna pe aleşii săi din cele patru colţuri ale lumii.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Marcu 13,24-32

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 24 „În acele zile, după acea mare strâmtorare, soarele se va întuneca şi luna îşi va pierde strălucirea. 25 Stelele vor cădea de pe cer şi puterile cerului se vor zdruncina. 26 Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu mare putere şi măreţie. 27 El îi va trimite pe îngerii săi ca să-i adune pe cei aleşi din cele patru colţuri ale lumii, de la marginea pământului până la marginea cerului. 28 Luaţi ca învăţătură asemănarea cu smochinul: când ramurile lui devin fragede şi-i dau frunzele, ştiţi că vara este aproape; 29 la fel şi voi, când veţi vedea acestea, să ştiţi că Fiul Omului este aproape, la uşă. 30 Vă spun adevărul: nu va trece această generaţie, până când nu se vor împlini toate acestea. 31 Cerul şi pământul vor trece dar cuvintele mele nu vor trece. 32 Cât priveşte ziua şi ceasul acela, nimeni nu le cunoaşte, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.

Cuvântul Domnului