en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

O mare urgie s-a abătut asupra poporului Israel.

Citire din cartea întâi a Macabeilor 1,11-16.43-45.57-60.65-67

În zilele acelea, 11 dintre urmaşii lui Alexandru cel Mare s-a ridicat un om nelegiuit, Antioh Epifan, fiul lui Antioh cel Mare. El fusese ostatic la Roma şi a devenit rege în anul o sută treizeci şi şapte al domniei greceşti. 12 În această epocă s-au ridicat în Israel nişte trădători şi i-au ademenit pe mulţi, spunând: 13 „Haideţi să încheiem o alianţă cu popoarele vecine, căci de când ne-am separat de ele ni s-au întâmplat multe nenorociri!” 14 Unora le-a plăcut această propunere 15 şi câţiva s-au arătat dispuşi să meargă la rege. Acesta le-a permis să trăiască după datinile păgânilor. 16 Ei au construit în Ierusalim o şcoală pentru exerciţii fizice, aşa cum este obiceiul la popoarele păgâne. Au făcut să dispară urmele tăierii împrejur, s-au lepădat de legământul sfânt, s-au amestecat cu păgânii şi s-au dedat la rele. 43 Câţiva ani mai târziu, regele Antioh a poruncit în scris tuturor locuitorilor din împărăţia sa: „Toţi să formeze un singur popor şi să părăsească fiecare obiceiurile lor proprii”. 44 Toate naţiunile s-au conformat acestui ordin. 45 Mulţi dintre israeliţi au urmat de bunăvoie religia regelui; au oferit jertfe idolilor şi au pângărit sâmbăta. 57 În ziua a cincisprezecea a lunii a noua din anul o sută patruzeci şi cinci, Antioh a ridicat pe altarul de jertfe idolul pustiirii şi în toate cetăţile din jurul Ierusalimului adepţii săi au ridicat altare păgâne. 58 Aduceau jertfe de tămâie la uşile caselor şi în pieţe. 59 Toate cărţile Legii pe care le-au găsit le-au rupt în bucăţi şi le-au aruncat în foc. 60 Dacă găseau la cineva o carte a legământului, dacă cineva continua să respecte Legea, în baza decretului regesc era condamnat la moarte. 65 Cu toate acestea mulţi israeliţi s-au împotrivit şi au avut curajul să nu mănânce nici o mâncare oprită. 66 Au preferat să moară decât să se păteze cu mâncăruri interzise. 67 Astfel s-a abătut asupra poporului o mare urgie.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,53.61.134.150.155.158 (R.: cf. 88)

R.: Dă-mi putere, Doamne, să împlinesc voinţa ta!

53 Sunt cuprins de indignare din pricina păcătoşilor

care se abat de la legea ta. R.

 

61 Laţurile celor răi mă înconjoară,

dar eu nu uit de legea ta. R.

 

134 Scapă-mă de chinurile la care mă supun

şi voi păzi poruncile tale. R.

150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie,

ei care s-au îndepărtat de legea ta. R.

 

155 Mântuirea e departe de cei păcătoşi,

pentru că nu le pasă de legile tale. R.

 

158 Când îi văd pe cei fărădelege mă cuprinde dezgustul,

pentru că nu păzesc cuvintele tale. R.

 


ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ce vrei să fac pentru tine? Doamne, să văd!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,35-43

În acel timp, 35 când Isus s-a apropiat de Ierihon, un orb şedea pe marginea drumului şi cerşea. 36 Auzind că trece o mare mulţime de oameni, el a întrebat ce se petrece. 37 I s-a spus că trece Isus din Nazaret. 38 Atunci el a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 39 Cei care mergeau în frunte îl certau să tacă, dar el mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 40 Isus s-a oprit şi a poruncit ca orbul să fie adus la el. Când orbul s-a apropiat, Isus l-a întrebat: 41 „Ce vrei să fac pentru tine?” El i-a răspuns: „Doamne, să văd!” 42 Isus i-a zis: „Vezi! Credinţa ta te-a salvat!” 43 În aceeaşi clipă omul a început să vadă şi îl urma pe Isus, preamărind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului