en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Adu-ţi aminte de unde ai căzut şi converteşte-te.

Începutul cărţii Apocalipsului sfântului apostol Ioan 1,1-5a; 2,1-5a

1 Apocalipsul lui Isus Cristos, căruia Dumnezeu i-a încredinţat misiunea de a arăta slujitorilor săi ceea ce trebuie să se întâmple curând. Iar el a destăinuit-o slujitorului său, Ioan, trimiţându-l pe îngerul său. 2 Ioan adevereşte ceea ce a văzut: Cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Cristos. 3 Fericit este cel care citeşte şi fericiţi sunt cei care ascultă cuvintele acestei profeţii şi păzesc cu fidelitate cele scrise într-însa. Căci timpul este aproape! 4 Eu, Ioan, mă adresez celor şapte Biserici care se află în Asia Mică: Har vouă şi pace de la cel care este, care era şi care vine, şi din partea celor şapte duhuri care sunt în faţa tronului său şi 5a de la Isus Cristos, martorul credincios, cel dintâi născut din morţi, rege peste toţi regii pământului. L-am auzit pe Domnul spunându-mi: 2,1 „Scrie îngerului Bisericii din Efes: Aşa vorbeşte cel care ţine cele şapte stele în mâna sa dreaptă, care păşeşte printre cele şapte candelabre de aur: 2 Cunosc purtarea, munca şi statornicia ta; ştiu că nu îi poţi suporta pe cei răi; tu i-ai pus la încercare pe cei care se pretind apostoli şi nu sunt şi ai constatat că sunt mincinoşi. 3 Ţie nu-ţi lipseşte statornicia, căci ai îndurat multe pentru numele meu şi nu te-ai dat înfrânt. 4 Dar îţi reproşez faptul că nu mai ai iubirea cea dintâi. 5a Adu-ţi aminte, aşadar, de unde ai căzut şi converteşte-te, întoarce-te la purtarea ta cea dintâi”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 1,1-2.3.4 şi 6 (R.: cf. Ap 2,7b)

R.: Cel care va învinge va mânca din pomul vieţii.

1 Fericit omul care nu ia parte la sfatul celor răi,

nu urmează calea păcătoşilor

şi nu se aşază lângă cei care batjocorăsc,

2 dar îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului

şi la Legea lui cugetă ziua şi noaptea. R.

 

3 El este ca pomul sădit lângă un izvor de apă

şi aduce rod la timpul potrivit;

frunzele lui nu se veştejesc

şi tot ce începe duce la bun sfârşit. R.

 

4 Nu tot aşa este cu cei răi, nu tot aşa;

ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor drepţi,

iar drumul urmat de cei răi duce la pieire. R.

 

ALELUIA In 8,12

(Aleluia) Eu sunt lumina lumii, spune Domnul;

cine mă urmează va avea lumina vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ce vrei să fac pentru tine? Doamne, să văd!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 18,35-43

În acel timp, 35 când Isus s-a apropiat de Ierihon, un orb şedea pe marginea drumului şi cerşea. 36 Auzind că trece o mare mulţime de oameni, el a întrebat ce se petrece. 37 I s-a spus că trece Isus din Nazaret. 38 Atunci el a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, fie-ţi milă de mine!” 39 Cei care mergeau în frunte îl certau să tacă, dar el mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!” 40 Isus s-a oprit şi a poruncit ca orbul să fie adus la el. Când orbul s-a apropiat, Isus l-a întrebat: 41 „Ce vrei să fac pentru tine?” El i-a răspuns: „Doamne, să văd!” 42 Isus i-a zis: „Vezi! Credinţa ta te-a salvat!” 43 În aceeaşi clipă omul a început să vadă şi îl urma pe Isus, preamărind pe Dumnezeu. Şi tot poporul, văzând aceasta, a dat laudă lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului