en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Alegând moartea pentru a cinsti sfintele noastre legi, las celor tineri pilda măreaţă a unei morţi frumoase.

Citire din cartea a doua a Macabeilor 6,18-31

În zilele acelea, 18 în timpul prigoanei lui Antioh împotriva poporului israelit, trăia un om cu numele Eleazar, care era cărturar de frunte şi înaintat în vârstă, având o înfăţişare foarte frumoasă. Pe acesta au voit să-l silească să mănânce carne de porc, deschizându-i gura cu forţa. 19 Preferând o moarte glorioasă în locul unei vieţi de ocară, 20 a mers de bunăvoie la instrumentul de tortură, aşa cum se cuvine să facă oricine are curajul de a refuza ceea ce nu este permis să mănânce chiar dacă plăteşte cu viaţa. 21 Organizatorii acestui nelegiuit ospăţ de jertfă îl cunoşteau de mult timp. De aceea, l-au luat deoparte şi l-au sfătuit să aducă altă carne, pe care îi era îngăduit s-o mănânce şi pe care s-o gătească el însuşi, şi să se prefacă numai că mănâncă din carnea jertfită idolilor, pentru a asculta de porunca regelui. 22 Făcând astfel, el ar fi scăpat de moarte şi ar fi fost tratat cu bunăvoinţă datorită prieteniei pe care o nutrea faţă de ei. 23 Dar el, chibzuind cu o nobilă înţelepciune, vrednică de vârsta lui, de rangul pe care i-l dădea bătrâneţea, de respectul pe care i-l dădea părul cel alb, de purtarea sa corectă din copilărie şi, ceea ce este mai important, călăuzindu-se după Legea sfântă dată de Dumnezeu, a cerut deschis şi fără ezitare să fie trimis la moarte, spunând: 24 „Nu se cuvine la vârsta noastră să fim făţarnici; mulţi dintre cei tineri ar crede că Eleazar, care are nouăzeci de ani, a trecut la obiceiurile celor de alt neam. 25 Prin această prefăcătorie, din vina mea, ei ar fi induşi în eroare, iar eu, pentru câteva zile neînsemnate de viaţă, aş acoperi de ruşine şi ocară bătrâneţile mele. 26 Şi apoi, chiar dacă scap, pentru un moment, de pedeapsa care vine de la oameni, nu voi scăpa nici viu nici mort din mâinile Celui Atotputernic. 27 Tocmai de aceea, părăsind această viaţă cu bărbăţie, mă arăt vrednic de vârsta mea şi, alegând moartea pentru a cinsti sfintele noastre legi, 28 las celor tineri pilda măreaţă a unei morţi frumoase”. Rostind aceste cuvinte, a mers de-a dreptul la schingiuire. 29 Pentru cei care îl duceau, această atitudine părea o nebunie; din oameni binevoitori i-au devenit duşmani. 30 El însă, când sfârşea sub lovituri, spunea suspinând: „Domnul, în ştiinţa sa dumnezeiască, cunoaşte prea bine că puteam să scap de moarte: în trupul meu sufăr îngrozitor din cauza acestor lovituri, dar mă bucur în sufletul meu, pentru că mă tem de Dumnezeu”. 31 Aşa a murit acest om, lăsând nu numai celor tineri, dar întregului său popor o pildă de vitejie şi virtute.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 3,2-3.4-5.6-7 (R.: cf. 6b)

R.: Domnul este apărătorul meu în orice primejdie.

2 Doamne, cât de mulţi sunt vrăjmaşii mei!

Mulţi se ridică împotriva mea!

3 Mulţi spun despre mine:

„Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” R.

 

4 Tu însă, Doamne, eşti scutul meu,

tu îmi înalţi capul, tu eşti salvarea mea.

5 Cu glas puternic strig către Domnul

şi el îmi răspunde din muntele său cel sfânt. R.

 

6 Mă culc şi adorm şi mă trezesc iarăşi;

Domnul este sprijinul meu.

7 Nu mă tem de miile de oameni

care mă împresoară din toate părţile. R.

 


ALELUIA 1In 4,10b

(Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi:

el l-a trimis pe Fiul său

ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,1-10

În acel timp, 1 Isus Cristos trecea prin cetatea Ierihon. 2 În această cetate trăia un om bogat cu numele de Zaheu, mai marele vameşilor. 3 Acesta dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus, dar fiind mic de statură, nu putea din cauza mulţimii. 4 Pentru a-l vedea pe Isus, a alergat înainte, pe unde avea să treacă Isus, şi s-a urcat într-un sicomor. 5 Ajungând în acel loc, Isus l-a zărit şi i-a spus: „Zahee, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta!” 6 Zaheu a coborât îndată şi l-a primit cu bucurie în casa lui. 7 Văzând aceasta, mulţimile murmurau zicând: „Iată, a primit să fie găzduit în casa unui păcătos!” 8 Apropiindu-se de Isus Zaheu a zis: „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor şi dacă am făcut vreo nedreptate cuiva, îl despăgubesc împătrit”. 9 Isus i-a răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în această casă, pentru că şi acest om este un fiu al lui Abraham. 10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Cuvântul Domnului