en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dacă cineva îmi va deschide uşa, voi intra la el şi voi lua masa cu el.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 3,1-6.14-22

Eu, Ioan, l-am auzit pe Domnul spunându-mi: 1 „Scrie îngerului Bisericii din Sardes: Aşa vorbeşte cel care are cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Cunosc purtarea ta; se crede despre tine că eşti viu, dar tu eşti mort. 2 Veghează şi întăreşte ceea ce ţi-a mai rămas şi e gata să moară, căci purtarea ta n-am aflat-o desăvârşită în ochii Dumnezeului meu. 3 Aminteşte-ţi deci cum ai primit şi ai ascultat cuvântul; păzeşte-l cu credinţă şi converteşte-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ şi nu vei şti ceasul în care voi veni peste tine. 4 Cu toate acestea, ai câţiva oameni în Sardes care nu şi-au pătat hainele; ei vor face parte din alaiul meu, îmbrăcaţi în haine albe, fiindcă o merită. 5 Cel care va învinge, va fi îmbrăcat în haine albe; niciodată nu-i voi şterge numele din cartea vieţii, îl voi recunoaşte în faţa Tatălui meu şi înaintea îngerilor. 6 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor. 14 Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Aşa vorbeşte martorul credincios şi vrednic de încredere, cel care se numeşte Amin, cel care este începutul creaţiei lui Dumnezeu: 15 Cunosc purtarea ta; nu eşti nici rece, nici fierbinte. 16 Ar fi mai bine să fii sau rece sau fierbinte. Dar pentru că eşti căldicel: nici rece, nici fierbinte, te voi scuipa din gura mea. 17 Tu zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, nu-mi lipseşte nimic” şi nu ştii că eşti nenorocit, vrednic de compătimire, sărac, orb şi gol! 18 De aceea îţi dau un sfat: Cumpără de la mine aur curăţit în foc, ca să devii bogat; cumpără de la mine haine albe şi îmbracă-le, pentru ca să-ţi acoperi ruşinea goliciunii tale; cumpără colir, pentru ochii tăi, ca să poţi vedea limpede. 19 Celor pe care îi iubesc, eu le arăt greşelile şi-i pedepsesc. Fii plin de râvnă şi converteşte-te. 20 Iată, eu stau la uşă şi bat; dacă cineva îmi aude glasul şi-mi deschide uşa, voi intra la el, voi lua masa cu el şi el cu mine. 21 Pe cel care învinge îl voi pune să şadă alături de mine pe tronul meu, aşa cum şi eu, după ce am biruit, m-am aşezat alături de Tatăl, pe tronul său. 22 Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune Bisericilor.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R.: cf. Ap 3,21)

R.: Cel care învinge va domni împreună cu Domnul.

2 Cel care duce o viaţă curată

săvârşeşte ceea ce este drept,

3ab el spune adevărul din inima sa

şi nu cleveteşte cu limba lui. R.

 

3cd El nu face rău semenului său,

nici nu aruncă ocară asupra aproapelui.

4ab Pe cel rău îl socoteşte vrednic de dispreţ,

dar îl cinsteşte pe cel care se teme de Domnul. R.

 

5 Nu-şi împrumută banii pentru dobândă

şi nu ia mită împotriva celui nevinovat.

Cel care se poartă astfel

nu se clatină niciodată! R.

 

ALELUIA 1In 4,10b

(Aleluia) Dumnezeu ne-a iubit mai întâi pe noi:

el l-a trimis pe Fiul său

ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,1-10

În acel timp, 1 Isus Cristos trecea prin cetatea Ierihon. 2 În această cetate trăia un om bogat cu numele de Zaheu, mai marele vameşilor. 3 Acesta dorea nespus de mult să-l vadă pe Isus, dar fiind mic de statură, nu putea din cauza mulţimii. 4 Pentru a-l vedea pe Isus, a alergat înainte, pe unde avea să treacă Isus, şi s-a urcat într-un sicomor. 5 Ajungând în acel loc, Isus l-a zărit şi i-a spus: „Zahee, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta!” 6 Zaheu a coborât îndată şi l-a primit cu bucurie în casa lui. 7 Văzând aceasta, mulţimile murmurau zicând: „Iată, a primit să fie găzduit în casa unui păcătos!” 8 Apropiindu-se de Isus Zaheu a zis: „Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor şi dacă am făcut vreo nedreptate cuiva, îl despăgubesc împătrit”. 9 Isus i-a răspuns: „Astăzi a intrat mântuirea în această casă, pentru că şi acest om este un fiu al lui Abraham. 10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ceea ce era pierdut”.

Cuvântul Domnului