en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Sfânt e Domnul Dumnezeul Atotputernic, cel care era, care este şi care va veni.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 4,1-11

Eu, Ioan, 1 am văzut o poartă deschisă în cer; şi glasul pe care îl mai auzisem, asemănător cu sunetul unei trompete, mi-a spus: „Urcă-te aici şi-ţi voi arăta ceea ce trebuie să se întâmple în continuare”. 2 Şi îndată, răpit de Duh, am văzut: în cer era un tron şi pe tron şedea cineva 3 care avea înfăţişarea pietrei de jasp şi de sardoniu, iar împrejurul tronului 4 erau douăzeci şi patru de tronuri, pe care şedeau douăzeci şi patru de bătrâni purtând veşminte albe, iar pe cap coroane de aur. 5 Şi din tron ieşeau fulgere, strigăte şi tunete; iar în faţa tronului ardeau şapte făclii de foc: acestea sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. 6 Înaintea tronului, era o mare limpede ca sticla de cristal. În jurul lui, îndreptate către tron, erau patru fiinţe având nenumăraţi ochi în faţă şi în spate. 7 Prima fiinţă, semăna cu un leu, a doua cu un viţel, chipul celei de a treia era ca faţa unui om, iar a patra semăna cu un vultur în zbor. 8 Cele patru fiinţe aveau fiecare câte şase aripi, cu ochi nenumăraţi pe dinafară şi pe dinăuntrul lor, şi fără odihnă, zi şi noapte, ziceau: „Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul Dumnezeul Atotputernic, cel care era, cel care este şi cel care va veni!” 9 Ori de câte ori, fiinţele dădeau mărire, cinste şi mulţumire celui care şade pe tron şi care trăieşte în vecii vecilor, 10 cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau în genunchi în faţa celui care şade pe tron şi îl adorau pe cel care trăieşte în vecii vecilor. Îşi depuneau coroanele în faţa tronului, spunând: 11 „Doamne, Dumnezeul nostru, tu eşti vrednic să primeşti mărirea, cinstea şi puterea, pentru că tu ai creat toate lucrurile: prin voinţa ta au fost create şi există!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 150,1-2.3-4.5-6 (R.: cf. Ap 4,8b)

R.: Sfânt, sfânt, sfânt eşti, Doamne, Dumnezeule Atotputernic!

1 Lăudaţi-l pe Domnul în lăcaşul său sfânt,

lăudaţi-l în întinderea cerului unde se arată puterea lui.

2 Lăudaţi-l pentru faptele sale minunate,

lăudaţi-l pentru măreţia sa nesfârşită. R.

3 Lăudaţi-l cu sunete de trompete,

lăudaţi-l cu chitară şi harpă.

4 Lăudaţi-l cu timpane şi dansuri,

lăudaţi-l cu fluiere şi instrumente cu strune. R.

 

5 Lăudaţi-l cu cimbale plăcut sunătoare;

lăudaţi-l cu cimbale care vestesc biruinţa.

6 Să laude pe Domnul toată suflarea! R.

 

ALELUIA In 15,16

(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume,

ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

EVANGHELIA

De ce nu mi-ai pus banii la bancă?

din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,11-28

În acel timp, 11 pentru că Isus era aproape de Ierusalim, iar oamenii care îl ascultau îşi închipuiau că împărăţia lui Dumnezeu avea să se arate în curând, el le-a spus această parabolă: 12 „Un om dintr-o familie de principi urma să plece într-o ţară îndepărtată ca să primească puterea şi apoi să se întoarcă acasă ca rege. 13 A chemat zece dintre servitorii săi, le-a dat zece monede de aur şi le-a spus: «Investiţi-i în negustorie până la întoarcerea mea!». 14 Deoarece locuitorii ţării sale îl urau, au trimis după el o delegaţie ca să spună: «Nu vrem ca acesta să domnească peste noi!». Totuşi el a fost numit rege. 15 După întoarcerea lui, i-a chemat pe servitorii cărora le încredinţase banii, ca să vadă cum i-a folosit fiecare. 16 Primul s-a înfăţişat şi i-a zis: «Stăpâne, moneda pe care mi-ai dat-o a adus câştig alte zece». 17 Regele i-a zis: «Foarte bine, eşti un servitor destoinic. Pentru că te-ai dovedit fidel în lucruri mici, îţi dau stăpânirea peste zece cetăţi!». 18 Apoi a venit al doilea şi i-a zis: «Stăpâne, moneda ta a adus câştig alte cinci». 19 Acestuia regele i-a zis: «Îţi dau stăpânirea peste cinci cetăţi». 20 A venit un altul şi i-a zis: «Stăpâne, iată moneda ta: am învelit-o într-o pânză şi am ascuns-o, căci mă temeam de tine. 21 Ştiam că eşti un om aspru, iei ceea ce n-ai pus deoparte şi seceri ceea ce n-ai semănat!». 22 El i-a răspuns: «Din cuvintele tale te judec, slugă netrebnică! Ai ştiut că sunt un om aspru, că iau ceea ce n-am pus deoparte şi secer ceea ce n-am semănat. 23 De ce nu mi-ai depus banii la bancă? La întoarcere i-aş fi luat înapoi cu dobândă!». 24 Apoi a zis celor de faţă: «Luaţi-i moneda şi daţi-o celui care are zece!». 25 Ei i-au spus: «Stăpâne, dar mai are zece!». 26 Vă spun: «Celui care are i se va mai da, celui care nu are, şi ceea ce are i se va lua! 27 Iar pe duşmanii mei, care n-au vrut ca să fiu regele lor, aduceţi-i aici şi ucideţi-i în faţa mea!»”. 28 După ce a spus acestea şi-a continuat drumul împreună cu ucenicii săi, îndreptându-se spre Ierusalim.

Cuvântul Domnului