en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Vom ţine legământul părinţilor noştri!

Citire din cartea întâi a Macabeilor 2,15-29

În zilele acelea, 15 oamenii trimişi de rege pentru a-i constrânge pe iudei să se lepede de credinţă au venit în cetatea Modin, ca să-i pună pe cei de acolo să aducă jertfe. 16 Mulţi israeliţi s-au dus la ei; la adunare a venit şi Matatia împreună cu fiii săi. 17 Trimişii regelui s-au adresat lui Matatia: „Tu eşti un conducător respectat şi puternic în această cetate şi te bucuri de sprijinul fiilor şi al rudelor tale. 18 Treci, aşadar, cel dintâi în faţă şi împlineşte porunca regelui, aşa cum au făcut toate popoarele, bărbaţii lui Iuda şi cei care au rămas în Ierusalim. Astfel tu şi fiii tăi vă veţi număra printre prietenii regelui, tu şi fiii tăi veţi fi răsplătiţi cu aur, argint şi multe alte daruri”. 19 Dar Matatia a răspuns cu glas puternic: „Chiar dacă toate popoarele de sub stăpânirea regelui îl ascultă, chiar dacă fiecare se leapădă de religia părinţilor săi şi se supune hotărârilor lui, 20 eu, fiii mei şi rudele mele vom ţine legământul părinţilor noştri. 21 Să ne ferească Domnul să părăsim Legea şi prescrierile ei. 22 Nu vom asculta de poruncile regelui, nu ne vom abate de la religia noastră nici la dreapta nici la stânga!” 23 Îndată ce a terminat de spus aceste cuvinte, un iudeu a mers în faţă în văzul tuturor, ca să aducă jertfă pe altarul din Modin, după porunca regelui. 24 Văzând aceasta, Matatia a fost cuprins de indignare şi s-a cutremurat până în adâncul sufletului; cuprins de o mânie sfântă, s-a năpustit asupra lui şi l-a ucis pe altar. 25 Totodată l-a omorât şi pe trimisul regelui, care îi constrângea pe oameni să aducă jertfe şi a dărâmat altarul. 26 El s-a înflăcărat de zel pentru respectarea Legii, aşa cum a făcut odinioară Fineas împotriva lui Zamri, fiul lui Şalum. 27 Atunci Matatia a început să strige cu glas puternic prin cetate: „Cei care sunt înflăcăraţi de zel pentru Lege şi care ţin legământul să iasă din cetate şi să mă urmeze!” 28 Împreună cu fiii săi el a fugit în munţi, lăsând în cetate tot ce aveau. 29 Atunci mulţi dintre cei care iubeau dreptatea şi Legea s-au refugiat în pustiu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 49,1-2.5-6.14-15 (R.: cf. 23b)

R.: Cine merge pe calea cea dreaptă îl preamăreşte pe Domnul.

1 Dumnezeu, Domnul Dumnezeu vorbeşte:

el cheamă pământul de la răsăritul soarelui

până la asfinţitul lui.

2 Din Sion, coroana frumuseţii,

Domnul apare într-un nimb de strălucire. R.

 

5 „Strângeţi în faţa mea pe credincioşii mei

care au pecetluit legământul cu mine printr-o jertfă!”

6 Cerurile vor vesti dreptatea lui,

căci însuşi Dumnezeu este judecătorul. R.

 

14 Adu lui Dumnezeu jertfă de laudă

şi împlineşte făgăduinţele făcute Celui Preaînalt.

15 Cheamă-mă în ziua necazului:

eu te voi salva, iar tu mă vei cinsti. R.

 


ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

EVANGHELIA

O, de ai fi cunoscut ceea ce îţi aduce pacea!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,41-44

În acel timp, 41 când s-a apropiat de Ierusalim şi a văzut cetatea, Isus a plâns asupra ei, zicând: „O, de ai fi cunoscut şi tu în această zi, ceea ce îţi aduce pacea! 42 Dar vai, lucrul acesta a rămas necunoscut pentru ochii tăi! 43 Într-adevăr, vor veni pentru tine zile în care duşmanii tăi te vor asedia, te vor încercui şi te vor împresura din toate părţile, 44 te vor doborî la pământ pe tine şi pe fiii tăi din tine şi nu vor lăsa în tine piatră peste piatră, pentru că ai nesocotit ziua în care Dumnezeu ţi-a oferit harul său!”

Cuvântul Domnului