en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Mielul a fost jertfit şi cu sângele său ne-a răscumpărat din toate naţiunile.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 5,1-10

Eu, Ioan, 1 am avut o viziune: În mâna dreaptă a celui care şade pe tron am văzut o carte în formă de sul, scrisă pe dinăuntru şi pe dinafară, sigilată cu şapte peceţi. 2 Apoi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: „Cine este vrednic să deschidă cartea şi să-i desfacă peceţile?” 3 Însă nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ nu s-a găsit nimeni să fie în stare să deschidă cartea şi să se uite în ea. 4 Iar eu plângeam amar, pentru că nimeni nu a fost vrednic să deschidă cartea şi s-o citească. 5 Atunci, unul dintre bătrâni mi-a spus: „Nu mai plânge! Iată, Leul din tribul lui Iuda, vlăstarul lui David, a ieşit biruitor: el va deschide cartea şi cele şapte peceţi ale ei!” 6 Atunci în faţa tronului, în faţa celor patru fiinţe şi a bătrânilor, am văzut un Miel stând ca înjunghiat. Coarnele lui erau în număr de şapte, la fel ca şi ochii săi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. 7 El a înaintat şi a primit cartea pe care i-a dat-o cu mâna dreaptă cel care şedea pe tron. 8 Când Mielul a primit cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au prosternat înaintea lui. Fiecare ţinea în mâini o harpă şi cupe de aur pline cu parfumuri, care sunt rugăciunile sfinţilor. 9 Ei cântau acest cântec nou: „Tu eşti vrednic să primeşti cartea pecetluită şi s-o deschizi, căci ai fost jertfit şi prin sângele tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu oamenii din toate rasele, limbile, popoarele şi naţiunile 10 şi ai făcut din ei pentru Dumnezeul nostru o împărăţie de preoţi care vor domni pe pământ!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 149,1-2.3-4.5-6a şi 9b (R.: cf. Ap 5,10)

R.: Tu ai făcut din noi, Doamne, o împărăţie de preoţi!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

cântaţi-i laude în adunarea credincioşilor săi.

2 Să se bucure Israel de cel care l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. R.

 

3 Să laude numele lui cu jocuri,

să-l laude cu harpă şi tobă.

4 Căci Domnul iubeşte pe poporul său

şi ridică pe cei nenorociţi, mântuindu-i. R.

 

5 Să tresalte de bucurie cei sfinţi în mărire,

să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor.

6a Gura să le fie plină de laudele Domnului;

9b aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii lui. R.

 

ALELUIA Ps 94,8ab

(Aleluia) Astăzi nu vă împietriţi inimile,

ci ascultaţi glasul Domnului. (Aleluia)

EVANGHELIA

O, de ai fi cunoscut ceea ce îţi aduce pacea!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,41-44

În acel timp, 41 când s-a apropiat de Ierusalim şi a văzut cetatea, Isus a plâns asupra ei, zicând: „O, de ai fi cunoscut şi tu în această zi, ceea ce îţi aduce pacea! 42 Dar vai, lucrul acesta a rămas necunoscut pentru ochii tăi! 43 Într-adevăr, vor veni pentru tine zile în care duşmanii tăi te vor asedia, te vor încercui şi te vor împresura din toate părţile, 44 te vor doborî la pământ pe tine şi pe fiii tăi din tine şi nu vor lăsa în tine piatră peste piatră, pentru că ai nesocotit ziua în care Dumnezeu ţi-a oferit harul său!”

Cuvântul Domnului