en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Poporul a sărbătorit sfinţirea altarului şi a adus cu multă bucurie arderi de tot.

Citire din cartea întâi a Macabeilor 4,36-37.52-59

În zilele acelea, 36 Iuda Macabeul şi fraţii săi au spus: „Duşmanii noştri au fost nimiciţi; să urcăm la templu ca să-l curăţim şi să-l sfinţim din nou!” 37 Toată armata s-a adunat şi au urcat pe Muntele Sionului. 52 În dimineaţa zilei a douăzeci şi cincea a lunii a noua, numită luna Chislev, anul o sută patruzeci şi opt, 53 au adus o jertfă, după cum prescria Legea, pe noul altar al arderilor de tot, pe care îl zidiseră. 54 În aceeaşi zi şi în aceeaşi lună, în care altarul fusese pângărit de păgâni, ei l-au sfinţit din nou, cântând psalmi, acompaniaţi de alăute, harpe şi chimvale. 55 Întreg poporul a căzut cu faţa la pământ, pentru a-l adora şi a-l binecuvânta pe Dumnezeu din cer, care le-a dat această izbândă. 56 Timp de opt zile au sărbătorit sfinţirea altarului şi au adus cu multă bucurie arderi de tot, jertfe de împăcare şi de laudă. 57 Au împodobit faţada templului cu scuturi mici şi coroane de aur, au restaurat întăriturile şi încăperile şi le-au pus uşi noi. 58 Bucuria poporului a fost foarte mare, pentru că pângărirea făcută de păgâni a fost îndepărtată. 59 Iuda, împreună cu fraţii săi şi întreaga obşte a lui Israel a hotărât ca în fiecare an, începând cu ziua a douăzeci şi cincea a lunii Chislev, timp de opt zile să sărbătorească cu mare bucurie sfinţirea templului.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd (R.: 13b)

R.: Preamărim, Doamne, numele tău sfânt!

10 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Părintele nostru,

tu eşti binecuvântat din veac în veac. R.

 

11abc Ale tale, Doamne, sunt slava, puterea, măreţia şi biruinţa,

ţie ţi se cuvine laudă.

Tot ce este în cer şi pe pământ îţi aparţine. R.

 

11d A ta este, Doamne, împărăţia, tu stăpâneşti peste toate.

12a Bogăţia şi cinstea vin de la tine. R.

 

12bcd Tu eşti atotstăpânitor,

în mâna ta este puterea şi tăria,

tu poţi să-l faci pe oricine mare şi puternic. R.

 


ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Au făcut din casa lui Dumnezeu o peşteră de tâlhari.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,45-48

În acel timp, 45 intrând în templu, Isus a început să-i dea afară pe negustori. 46 Le-a zis: „Scriptura spune: «Casa mea să fie casă de rugăciune!». Voi însă aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari!” 47 În fiecare zi era în templu şi învăţa. Arhiereii şi cărturarii, precum şi celelalte căpetenii ale poporului căutau să-l ucidă, 48 dar nu ştiau cum să procedeze, pentru că întreg poporul era cucerit de el şi îl asculta cu plăcere.

Cuvântul Domnului