en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Am luat cărticica şi am mâncat-o.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 10,8-11

8 În timpul unei viziuni, glasul care venea din cer şi pe care îl mai auzisem, mi-a vorbit din nou, spunându-mi: „Du-te şi ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă pe mare şi pe uscat”. 9 Am înaintat spre înger şi l-am rugat să-mi dea cărticica, iar el mi-a zis: „Ia-o şi mănânc-o! Ea va fi amară în trupul tău, dar în gura ta va fi dulce ca mierea”. 10 Am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o. În gură îmi era dulce ca mierea, dar când am înghiţit-o am simţit un gust amar în măruntaiele mele. 11 Atunci mi s-a spus: „Tu trebuie să mergi încă o dată ca profet şi să vorbeşti unui mare număr de popoare, naţiuni, limbi şi multor regi!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 118,14.24.72.103.111.131 (R.: cf. 103a)

R.: Cuvintele tale, Doamne, sunt bucuria inimii mele!

14 Când urmez învăţăturile tale,

mă bucur ca de toate bogăţiile. R.

 

24 Dispoziţiile tale sunt desfătarea mea,

ele sunt sfătuitorii mei. R.

 

72 Pentru mine mai mult preţuieşte Legea ta,

decât mii de lucruri de aur şi argint. R.

 

103 Cât de plăcute sunt cuvintele tale,

ele sunt mai dulci decât mierea. R.

 

111 Învăţăturile tale sunt moştenirea mea de veci,

ele sunt bucuria inimii mele. R.

 

131 Îmi deschid larg gura, căci ard de sete,

sunt însetat de poruncile tale. R.

 

ALELUIA In 10,27

(Aleluia) Oile mele ascultă glasul meu, spune Domnul;

eu le cunosc pe ele şi ele mă urmează. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Au făcut din casa lui Dumnezeu o peşteră de tâlhari.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 19,45-48

În acel timp, 45 intrând în templu, Isus a început să-i dea afară pe negustori. 46 Le-a zis: „Scriptura spune: «Casa mea să fie casă de rugăciune!». Voi însă aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari!” 47 În fiecare zi era în templu şi învăţa. Arhiereii şi cărturarii, precum şi celelalte căpetenii ale poporului căutau să-l ucidă, 48 dar nu ştiau cum să procedeze, pentru că întreg poporul era cucerit de el şi îl asculta cu plăcere.

Cuvântul Domnului