en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

FORMAT AUDIO

LECTURA I

Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică.

Citire din cartea profetului Daniel 7,13-14

13 Privind în vedenia de noapte, am văzut pe cineva, venind pe norii cerului, ca un fiu al omului. El a ajuns până la Bătrân şi i-a fost prezentat. 14 Lui i s-au dat stăpânirea, slava şi domnia. Toate popoarele, naţiunile şi oamenii de toate limbile trebuie să-i slujească lui. Stăpânirea lui este o stăpânire veşnică, nepieritoare, iar împărăţia lui nu va fi niciodată distrusă.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 92,1ab.1c-2.5 (R.: cf. 1a)

R.: Domnul stăpâneşte îmbrăcat în maiestate!

1ab Domnul stăpâneşte

îmbrăcat în maiestate,

Domnul s-a îmbrăcat,

s-a încins cu putere. R.

 

1c A pus pământul pe temelii solide,

ca să nu se clatine.

2 Din vremuri străvechi este aşezat scaunul tău de domnie:

tu eşti din veşnicie! R.

 

5 Mărturiile tale sunt cu totul adevărate,

sfinţenia este podoaba casei tale, Doamne,

în vecii vecilor. R.

 

LECTURA A II-A

Stăpânitorul peste regii pământului a făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu.

Citire din Apocalipsul sfântului apostol Ioan 1,5-8

5 Har vouă şi pace de la Isus Cristos, martorul credincios, cel dintâi născut din morţi, rege peste toţi regii pământului El ne iubeşte; prin sângele său ne-a spălat de păcatele noastre 6 şi a făcut din noi o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl său, lui să-i fie mărirea şi puterea în vecii vecilor. Amin. 7 Iată vine pe nori şi toţi oamenii îl vor vedea, chiar şi cei care l-au străpuns; văzându-l, vor plânge toate seminţiile pământului. Da! Amin! 8 Eu sunt alfa şi omega, începutul şi sfârşitul, spune Domnul Dumnezeu, eu sunt cel care sunt, cel care era şi cel care vine, Cel Atotputernic.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mc 11,10

(Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului;

binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David,

împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Da, sunt rege!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 18,33b-37

În acel timp, 33b Pilat l-a întrebat pe Isus: „Tu eşti regele iudeilor?” 34 Isus i-a răspuns: „De la tine însuţi spui aceasta sau alţii ţi-au spus-o despre mine?” 35 Pilat i-a răspuns: „Sunt eu iudeu? Poporul tău şi arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce-ai făcut?” 36 Isus a răspuns: „Împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi din lumea aceasta, oamenii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar împărăţia mea nu este aici”. 37 Pilat l-a întrebat din nou: „Aşadar, tu eşti rege?” Isus i-a răspuns: „Da, sunt rege! Eu pentru aceasta m-am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr; oricine iubeşte adevărul ascultă glasul meu”.

Cuvântul Domnului