en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

L-au uns pe David ca rege peste Israel.

Citire din cartea a doua a lui Samuel 5,1–3

În zilele acelea, 1 toate triburile lui Israel au venit la David în Hebron şi i-au spus: „Noi suntem din acelaşi sânge cu tine. 2 Chiar şi înainte, când Saul era regele nostru, tu conduceai armatele lui Israel la luptă şi Domnul ţi-a spus: «Tu vei fi păstorul poporului meu Israel, tu vei fi conducătorul lui Israel»”. 3 Apoi toţi bătrânii lui Israel au venit la David în Hebron, şi David a încheiat cu ei, în Hebron, o alianţă înaintea Domnului şi l-au uns pe David ca rege peste Israel.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 121,1-2.4-5 (R.: cf. 1)

R.: Vom merge cu bucurie în casa Domnului!

1 M-am bucurat când mi s-a spus:

„Vom merge în casa Domnului”.

2 Iată, picioarele noastre păşesc

prin porţile tale, Ierusalime! R.

 

4 Acolo se urcă seminţiile, seminţiile Domnului.

După Legea lui Israel să laude numele Domnului.

5 Căci acolo sunt scaunele de judecată,

tronurile casei lui David. R.

 

LECTURA A II-A

Dumnezeu ne-a strămutat în împărăţia Fiului său preaiubit.

Citire din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Coloseni 1,12-20

Fraţilor, 12 să aducem cu bucurie mulţumire lui Dumnezeu Tatăl care ne-a învrednicit să avem parte de moştenirea sfinţilor, care sunt în lumină. 13 El ne-a eliberat de puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului său preaiubit, 14 prin care am fost răscumpăraţi, adică am primit iertarea păcatelor. 15 Cristos este imaginea Dumnezeului celui nevăzut, primul născut între toate creaturile. 16 Căci în el au fost create toate: cele din cer şi cele de pe pământ, fiinţele văzute şi cele nevăzute: tronurile, domniile, puterile şi stăpânirile; 17 toate au fost create prin el şi pentru el. El este înainte de toate şi toate există prin el. 18 El este capul trupului, adică al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morţi; el are întâietate în toate. 19 Căci Dumnezeu a voit ca toate lucrurile să-şi atingă desăvârşirea în Cristos. 20 Prin el şi pentru el a voit să împace toate, cele din cer şi cele de pe pământ, aducând pace prin sângele său vărsat pe cruce.

Cuvântul Domnului

 

ALELUIA Mc 11,10

(Aleluia) Preamărit să fie cel care vine în numele Domnului;

binecuvântată să fie împărăţia părintelui nostru David,

împărăţia timpurilor viitoare. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei intra în împărăţia ta!

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 23,35-43

În acel timp, 35 poporul şi căpeteniile îşi băteau joc de el, zicând: „Pe alţii i-a salvat; să se salveze şi pe sine, dacă este Mesia, alesul lui Dumnezeu!” 36 Îl luau în râs şi soldaţii. Ei se apropiau să-i dea oţet şi ziceau: 37 „Dacă tu eşti regele iudeilor, salvează-te pe tine însuţi!” 38 Deasupra lui, a fost pusă o inscripţie în greceşte, latineşte şi evreieşte: „Acesta este regele iudeilor”. 39 Unul dintre răufăcătorii răstigniţi îl insulta pe Isus, zicându-i: „Nu eşti tu Mesia? Salvează-te pe tine însuţi şi pe noi!” 40 Dar celălalt, răspunzând, îl mustră: „Nu te temi de Dumnezeu, tu care eşti condamnat ca şi el? 41 Pentru noi pedeapsa este meritată, căci primim cele cuvenite pentru faptele noastre; acesta însă n-a făcut nici un rău!” 42 Apoi a adăugat: „Isuse, aminteşte-ţi de mine când vei intra în împărăţia ta!” 43 Isus i-a răspuns: „Îţi spun adevărul: astăzi vei fi cu mine în paradis!”

Cuvântul Domnului