en-USro-RO

| Login
Tuesday, August 04, 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Sorţii au căzut pe Matia şi a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

Citire din Faptele Apostolilor 1,15-17.20-26

15 În zilele de după înălţare, fraţii erau adunaţi în număr de circa o sută douăzeci. Petru s-a ridicat în mijlocul adunării şi a zis: 16 „Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura, pe care a prezis-o Duhul Sfânt prin gura lui David, despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor trimişi să-l prindă pe Isus. 17 El era din numărul nostru şi fusese părtaş la misiunea noastră. 20 În cartea Psalmilor scrie: «Slujba lui să o ia altul». 21 Iată ce avem de făcut: Trebuie ca unul dintre aceşti bărbaţi, care ne-a însoţit tot timpul cât a trăit între noi Domnul Isus, 22 începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care a fost luat de la noi, să devină împreună cu noi martor al învierii sale”. 23 Au fost propuşi doi: Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi Matia. 24 Apoi s-au rugat astfel: „Tu, Doamne, care cunoşti inimile tuturor, arată-ne pe care dintre aceşti doi l-ai ales, 25 ca să ia locul slujbei de apostol, din care a căzut Iuda, mergând spre destinul lui”. 26 Au tras deci la sorţi şi sorţii au căzut pe Matia. De atunci a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 112,1-2.3-4.5-6.7-8

R.: Domnul l-a aşezat printre conducătorii poporului său.

sau

Aleluia.

1 Lăudaţi, slujitori ai Domnului,

lăudaţi numele Domnului!

2 Fie numele Domnului binecuvântat,

de acum şi până în veac. R.

 

3 De la răsăritul şi până la apusul soarelui

fie numele Domnului binecuvântat!

4 Domnul stăpâneşte peste toate neamurile,

slava lui este mai presus de ceruri. R.

 

5 Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru

care locuieşte atât de sus?

6 Care îşi pleacă privirile să vadă

ce se petrece în cer şi pe pământ. R.

 

7 El ridică pe cel slab din ţărână,

înalţă din cenuşă pe cel sărac,

8 ca să-l aşeze printre cei mari,

printre mai marii poporului său. R.

ALELUIA Cf. In 15,16

(Aleluia) Eu v-am ales pe voi din lume, spune Domnul,

ca să mergeţi şi să aduceţi roade, dar roade care să rămână. (Aleluia)

EVANGHELIA

Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 15,9-17

În acel timp, Isus a spus ucenicilor săi: 9 „Precum m-a iubit pe mine Tatăl, tot aşa şi eu vă iubesc pe voi. Rămâneţi în dragostea mea. 10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămâne în iubirea mea, după cum şi eu am păzit poruncile Tatălui meu şi rămân în iubirea lui. 11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. 12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unii pe alţii, aşa cum v-am iubit şi eu pe voi. 13 Nimeni nu are o mai mare dragoste decât aceasta: ca cineva să-şi dea viaţa pentru prietenii săi. 14 Voi sunteţi prietenii mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 15 De acum nu vă mai numesc slugi, pentru că sluga nu ştie ce face stăpânul său, dar v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl meu vi le-am făcut cunoscute. 16 Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roade, iar roadele voastre să rămână, ca Tatăl să vă dea tot ceea ce veţi cere în numele meu. 17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii”.

Cuvântul Domnului