en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Aveau înscrise pe frunţile lor numele Mielului şi pe cel al Tatălui.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 14,1-3.4b-5

1 Eu, Ioan, am văzut Mielul stând în picioare pe Muntele Sionului şi împreună cu el pe cei o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau înscrise pe frunţile lor numele Mielului şi pe cel al Tatălui său. 2 Şi am auzit un glas venind din cer, ca vuietul oceanelor sau al unui tunet puternic; dar acest glas pe care îl auzeam era asemănător cu cel al muzicanţilor care cântă acompaniaţi de chitare. 3 Ei cântau un cântec nou în faţa tronului şi în faţa celor patru fiinţe şi a bătrânilor. Nimeni nu putea învăţa acest cântec, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, cei răscumpăraţi de pe pământ. Aceştia îl urmează pe Miel, oriunde se duce. 4b Ei au fost răscumpăraţi din mijlocul oamenilor, ca să fie cei dintâi oferiţi lui Dumnezeu şi Mielului. 5 Ei n-au rostit niciodată vreo minciună şi sunt fără nici o pată.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 23,1-2.3-4ab.5-6 (R.: cf. 6)

R.: Acesta este neamul celor care caută faţa lui Dumnezeu.

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc pământul.

2 Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a întărit peste râuri. R.

 

3 Cine va putea să urce pe muntele Domnului?

Cine va sta în locul său cel sfânt?

4ab Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,

cel care nu ia în zadar numele Domnului. R.

 

5 Acesta va primi binecuvântarea Domnului

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

6 Acesta este neamul celor care-l caută pe Domnul,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacob. R.

 

ALELUIA Mt 24,42a.44

(Aleluia) Vegheaţi şi fiţi gata, spune Domnul;

căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Isus a văzut o văduvă săracă punând două monede mici în cutia vistieriei.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,1-4

În acel timp, 1 înălţându-şi privirea a văzut pe câţiva oameni bogaţi care îşi puneau ofrandele în cutia vistieriei. 2 A văzut şi o văduvă săracă punând două monede mici. 3 Atunci le-a spus: „Vă spun adevărul: această văduvă săracă a pus mai mult decât toţi ceilalţi, 4 căci toţi ceilalţi au dat ofrandă din ceea ce le prisosea, pe când ea a dat din strictul necesar pentru viaţă: a dat tot ce avea”.

Cuvântul Domnului