en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Dumnezeu va ridica o împărăţie care nu va fi niciodată distrusă şi care le va nimici pe toate celelalte.

Citire din cartea profetului Daniel 2,31-45

În zilele acelea, 31 Daniel a spus regelui Nabucodonosor: „Iată viziunea pe care ai avut-o în somn: în faţa ta se înălţa o statuie; o statuie foarte strălucitoare şi cu o înfăţişare înspăimântătoare. 32 Avea capul de aur, pieptul şi braţele de argint, pântecele şi şoldurile de bronz, 33 coapsele de fier, iar în rest picioarele erau o parte de fier, o parte de lut. 34 În timp ce priveai, deodată, s-a desprins o piatră dintr-un munte, fără ca nimeni s-o fi atins, a lovit picioarele de fier şi de lut şi le-a sfărâmat. 35 Împreună cu ele s-au sfărâmat toate: fierul şi lutul, bronzul, argintul şi aurul, şi s-au făcut ca paiele pe care le spulberă vântul vara în timpul treieratului şi au fost duse de vânt fără să lase nici o urmă, iar piatra care a lovit statuia a devenit o stâncă enormă, care umple tot ţinutul. 36 Iată ce ai văzut în somn şi acum vom explica regelui ce înseamnă aceasta: 37 Dumnezeul cerului ţi-a dat ţie, regelui regilor, domnia, puterea, forţa şi slava. 38 Ţie ţi-a dat stăpânirea peste fiii oamenilor, peste animalele sălbatice şi peste păsările cerului şi tu domneşti peste toate; tu eşti capul de aur. 39 După tine se va ridica o altă împărăţie, inferioară împărăţiei tale; apoi a treia împărăţie: împărăţia de bronz, care va cuprinde întregul pământ. 40 Va mai fi şi o a patra împărăţie tare ca fierul, care va rupe şi va sfărâma, aşa cum fierul rupe şi sfărâmă toate. 41 Picioarele pe care le-ai văzut că erau o parte din lut şi o parte din fier, înseamnă că împărăţia va fi divizată; dar va rămâne încă ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. 42 Şi după cum picioarele erau o parte din fier şi o parte din lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare, în parte slabă. 43 Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că împărăţiile se vor amesteca prin căsătorii, dar nu vor forma un singur lucru, aşa cum fierul nu devine una cu lutul. 44 Dar în vremea acestor regi, Dumnezeul cerului va ridica o împărăţie care nu va fi niciodată distrusă şi care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Această împărăţie le va fărâma şi le va nimici pe toate celelalte, pe când ea va rămâne pentru totdeauna. 45 Iată ce înseamnă piatra pe care ai văzut-o desprinzându-se de pe munte, fără s-o fi atins nimeni şi care a sfărâmat fierul, bronzul, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeu cel mare a descoperit regelui ceea ce trebuie să se întâmple. Viziunea pe care ai avut-o în somn este reală şi explicarea ei este vrednică de crezare”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,57.58.59.60.61

R.: Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor.

57 Toate lucrările Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul! R.

 

58 Toţi îngerii Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

59 Voi, ceruri, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

60 Voi, ape care sunteţi deasupra cerurilor,

binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

61 Toate puterile Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 


ALELUIA Ap 2,10c

(Aleluia) Fii credincios până la moarte, spune Domnul;

şi-ţi voi da coroana vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu va rămâne piatră peste piatră.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,5-11

În acel timp, 5 unii vorbeau despre templu, că este împodobit cu pietre frumoase şi daruri. 6 Isus le-a zis: „Vor veni zile în care din tot ce vedeţi nu va rămâne piatră peste piatră; totul va fi distrus!” 7 Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când se va întâmpla aceasta şi după care semn se va putea cunoaşte că este pe cale să se împlinească?” 8 Isus le-a răspuns: „Fiţi atenţi să nu fiţi duşi în eroare; căci mulţi vor veni purtând numele meu şi spunând: «Eu sunt», sau «Timpul este aproape!». Nu vă luaţi după ei. 9 Când veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi răscoale, nu vă înspăimântaţi; căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, dar nu va fi încă sfârşitul”. 10 Isus a adăugat: „Un popor se va ridica împotriva altui popor şi o împărăţie împotriva alteia. 11 Vor fi mari cutremure de pământ, pe alocuri epidemii şi foamete; vor avea loc fapte înfricoşătoare şi semne mari în cer”.

Cuvântul Domnului