en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

A sosit timpul secerişului, căci pe pământ holdele sunt coapte.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 14,14-19

Eu, Ioan, 14 am văzut un nor alb şi pe acest nor pe cineva care şedea; era asemănător cu Fiul Omului. El avea pe cap o coroană de aur, iar în mână o seceră ascuţită. 15 Din templu a ieşit un alt înger, care a strigat cu glas puternic către cel care şedea pe nor: „Ia-ţi secera şi seceră. A sosit timpul secerişului, căci pe pământ holdele sunt coapte”. 16 Atunci cel care şedea pe nor, a aruncat secera pe pământ şi a secerat pământul. 17 Apoi, din templul ceresc, a ieşit un alt înger; şi el avea un cosor ascuţit; 18 în cele din urmă, de lângă altar, a venit un alt înger: el avea putere asupra focului. El l-a strigat cu glas puternic pe cel care avea cosorul ascuţit: „Ia-ţi cosorul ascuţit şi taie ciorchinii viei de pe pământ, căci strugurii sunt copţi!” 19 Îngerul a aruncat cosorul pe pământ, a cules viile pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,10.11-12.13 (R.: 13b)

R.: Domnul vine să judece popoarele.

10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul stăpâneşte!”

El a aşezat pământul pe temelii solide

ca să nu se clatine.

El va judeca popoarele cu dreptate. R.

 

11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul,

să vuiască marea şi tot ce se află într-însa.

12 Să se bucure câmpiile şi tot ce este pe ele,

să tresalte de bucurie toţi copacii pădurilor. R.

 

13 Să se bucure în faţa Domnului care vine,

pentru că vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate,

va judeca popoarele în adevărul său. R.

 

ALELUIA Ap 2,10c

(Aleluia) Fii credincios până la moarte, spune Domnul;

şi-ţi voi da coroana vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Nu va rămâne piatră peste piatră.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,5-11

În acel timp, 5 unii vorbeau despre templu, că este împodobit cu pietre frumoase şi daruri. 6 Isus le-a zis: „Vor veni zile în care din tot ce vedeţi nu va rămâne piatră peste piatră; totul va fi distrus!” 7 Ei l-au întrebat: „Învăţătorule, când se va întâmpla aceasta şi după care semn se va putea cunoaşte că este pe cale să se împlinească?” 8 Isus le-a răspuns: „Fiţi atenţi să nu fiţi duşi în eroare; căci mulţi vor veni purtând numele meu şi spunând: «Eu sunt», sau «Timpul este aproape!». Nu vă luaţi după ei. 9 Când veţi auzi vorbindu-se despre războaie şi răscoale, nu vă înspăimântaţi; căci trebuie să se întâmple acestea mai întâi, dar nu va fi încă sfârşitul”. 10 Isus a adăugat: „Un popor se va ridica împotriva altui popor şi o împărăţie împotriva alteia. 11 Vor fi mari cutremure de pământ, pe alocuri epidemii şi foamete; vor avea loc fapte înfricoşătoare şi semne mari în cer”.

Cuvântul Domnului