en-USro-RO

| Login
20 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Baltazar a văzut degetele unei mâini omeneşti care au început să scrie.

Citire din cartea profetului Daniel 5,1-6.13-14.16-17.23-28

În zilele acelea, 1 regele Baltazar a făcut un banchet mare pentru demnitarii săi în număr de o mie şi împreună cu ei a început să bea vin. 2 Înfierbântat de vin, a poruncit să i se aducă vasele de aur şi de argint, pe care tatăl său Nabucodonosor le luase din templul din Ierusalim. Voia să bea din ele împreună cu demnitarii, soţiile şi concubinele sale. 3 I s-au adus deci vasele de aur luate din templul din Ierusalim şi regele, demnitarii, soţiile şi concubinele sale au început să bea din ele. 4 După ce au băut, au intonat un imn de laudă în cinstea zeilor lor din aur şi argint, din bronz şi fier, din lemn şi piatră. 5 Deodată, la lumina candelabrului, au văzut degetele unei mâini omeneşti care au început să scrie pe peretele alb al salonului în care se ţinea banchetul regesc. 6 Regele, când a văzut această mână care scria, s-a îngălbenit, sufletul i s-a tulburat şi a început să tremure, astfel încât genunchii se loveau unul de altul. 13 Atunci l-au chemat pe Daniel în faţa regelui şi regele i-a zis: „Tu eşti Daniel, unul dintre aceia pe care i-a adus tatăl meu, regele, din Iudeea? 14 Am auzit spunându-se că în tine este un duh al zeilor şi că ai o clarviziune, o inteligenţă şi o înţelepciune extraordinară. 16 Am auzit de asemenea că tu eşti în stare să tâlcuieşti evenimentele şi să descifrezi enigmele. Dacă eşti în stare să citeşti această inscripţie şi să mi-o explici, vei fi îmbrăcat cu purpură, ţi se va pune la gât un colier de aur şi vei fi al treilea în împărăţia mea”. 17 Daniel i-a răspuns regelui: „Păstrează-ţi cadourile şi oferă altora darurile tale! Eu voi citi regelui inscripţia şi i-o voi explica: 23 Tu te-ai ridicat împotriva Domnului cerurilor; ai poruncit să ţi se aducă vasele din templul său şi aţi băut din ele vin, tu şi demnitarii tăi, soţiile şi concubinele tale; aţi intonat imnuri de laudă în cinstea zeilor voştri din aur şi argint, din bronz şi fier, din lemn şi piatră, zei care nu văd, nu aud, nu ştiu nimic. Dar tu nu ai dat mărire lui Dumnezeu care ţine în mâna sa viaţa şi tot destinul tău. 24 De aceea, a trimis această mână şi a pus-o să scrie aceste cuvinte. 25 Iată textul: mane, theqel, u-pharsin. 26 Iată şi semnificaţia acestor cuvinte: mane: Dumnezeu a numărat zilele domniei tale şi le-a pus capăt; 27 theqel: tu ai fost pus pe balanţă şi ai fost găsit prea uşor; 28 u-pharsin: împărăţia ta a fost împărţită şi dată mezilor şi perşilor”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,62.63.64.65.66.67

R.: Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor.

62 Voi, soare şi lună, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

63 Şi voi, aştrii cerului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

64 Voi, ploaie şi rouă, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

65 Voi, vânturilor toate, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

66 Şi voi, foc şi căldură, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

67 Şi voi, frig şi arşiţă, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 


ALELUIA Ap 2,10c

(Aleluia) Fii credincios până la moarte, spune Domnul;

şi-ţi voi da coroana vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu, însă nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,12-19

În acel timp, 12 Isus a spus ucenicilor săi: „Vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, vă vor duce în faţa tribunalelor sinagogii, vă vor arunca în închisoare, vă vor duce în faţa regilor şi guvernatorilor pentru numele meu. 13 Aceasta va fi pentru voi prilej de a da mărturie. 14 Întipăriţi-vă bine în inimă, că nu trebuie să vă îngrijiţi de apărarea voastră; 15 eu însumi vă voi inspira acele cuvinte şi acea înţelepciune, cărora potrivnicii voştri nu vor putea să le ţină piept şi nici să le contrazică. 16 Vă vor trăda chiar părinţii, fraţii, familia, rudele şi prietenii voştri şi-i vor da la moarte pe unii dintre voi. 17 Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. 18 Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 19 Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa”.

Cuvântul Domnului