en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Cântau cântecul lui Moise şi cântecul în cinstea Mielului.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 15,l-4

1 Eu, Ioan, am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau putere peste cele şapte calamităţi; acestea sunt ultimele, pentru că prin ele trebuie să ia sfârşit mânia lui Dumnezeu. 2 Am văzut ceva care semăna cu o mare străvezie, amestecată cu flăcări; şi pe ţărmul mării străvezii stăteau în picioare toţi cei care au biruit Fiara, chipul ei şi numărul conţinut în literele numelui său. Ei ţineau în mână harpele lui Dumnezeu 3 şi cântau cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, şi cântarea în cinstea Mielului: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic! Drepte şi adevărate sunt căile tale, rege al tuturor timpurilor! 4 Cine nu se va teme de tine, Doamne? Cine nu va da mărire numelui tău? Tu singur eşti sfânt! Toate popoarele vor veni şi se vor prosterna înaintea ta, căci faptele tale drepte au fost descoperite!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 97,1.2-3ab.7-8.9 (R.: cf. Ap 15,3b)

R.: Doamne, Dumnezeule Atotputernic, cât de minunate sunt lucrările tale!

1 Cântaţi Domnului un cântec nou,

pentru că a făcut lucruri minunate;

dreapta şi braţul lui cel sfânt

i-au venit în ajutor. R.

 

2 Domnul şi-a făcut cunoscută mântuirea

şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor.

3ab Şi-a adus aminte de bunătatea şi fidelitatea lui

faţă de casa lui Israel. R.

 

7 Să vuiască marea şi tot ce cuprinde ea,

lumea şi toţi cei ce locuiesc într-însa.

8 Toate râurile să bată din palme

şi munţii să tresalte de bucurie în faţa Domnului. R.

 

9 El vine să judece pământul.

El va judeca lumea cu dreptate

şi popoarele fără părtinire. R.

 

ALELUIA Ap 2,10c

(Aleluia) Fii credincios până la moarte, spune Domnul;

şi-ţi voi da coroana vieţii. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu, însă nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,12-19

În acel timp, 12 Isus a spus ucenicilor săi: „Vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, vă vor duce în faţa tribunalelor sinagogii, vă vor arunca în închisoare, vă vor duce în faţa regilor şi guvernatorilor pentru numele meu. 13 Aceasta va fi pentru voi prilej de a da mărturie. 14 Întipăriţi-vă bine în inimă, că nu trebuie să vă îngrijiţi de apărarea voastră; 15 eu însumi vă voi inspira acele cuvinte şi acea înţelepciune, cărora potrivnicii voştri nu vor putea să le ţină piept şi nici să le contrazică. 16 Vă vor trăda chiar părinţii, fraţii, familia, rudele şi prietenii voştri şi-i vor da la moarte pe unii dintre voi. 17 Veţi fi duşmăniţi de toţi din cauza numelui meu. 18 Dar nici un fir de păr de pe capul vostru nu se va pierde. 19 Rămâneţi statornici şi veţi dobândi viaţa”.

Cuvântul Domnului