en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

A căzut Babilonul cel mare!

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 18,1-2. 21-23; 19,1-3.9a

Eu, Ioan, 1 am mai văzut un înger care se cobora din cer; el primise o putere aşa de mare încât pământul s-a luminat de strălucirea lui. 2 El a strigat cu glas puternic: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! Iată a ajuns o locuinţă a diavolilor, o cloacă a tuturor duhurilor necurate, un coteţ al tuturor păsărilor spurcate şi răpitoare!” 21 Atunci un înger puternic a luat o piatră, mare cât o piatră de moară, a aruncat-o în mare şi a strigat: „Aşa de violent va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu o vor mai găsi! 22 Sunetele cântăreţilor din harpă şi din alte instrumente, ale cântăreţilor din fluier şi trompetă nu se vor mai auzi niciodată în tine. Nu se va mai afla în tine nici un fel de meseriaş, huruitul morii nu se va mai auzi niciodată; 23 lumina lămpii nu va mai arde; cântecul mirelui şi al miresei nu se vor mai auzi în tine, deoarece negustorii tăi stăpâneau pământul, iar vrăjitoriile tale au dus la rătăcire toate popoarele”. 19,1 După aceea, am auzit în cer un glas puternic ca al unei mulţimi imense, care ziceau: „Aleluia! Mântuirea, mărirea şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru! 2 Căci judecăţile lui sunt adevărate şi drepte, el a judecat pe Prostituata cea Mare, care ducea la desfrânare pământul prin destrăbălarea ei; el a lovit-o, ca să se răzbune sângele slujitorilor săi din mâinile ei!” 3 Şi mulţimea a strigat din nou: „Aleluia!” Şi din ea se ridică fum în vecii vecilor. 9a Atunci un înger mi-a spus: „Scrie! Fericiţi sunt cei chemaţi la ospăţul de nuntă al Mielului!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 99,2.3.4.5 (R.: cf. Ap 19,9a)

R.: Fericiţi sunt cei chemaţi la ospăţul de nuntă al mielului!

2 Strigaţi de bucurie către Domnul,

toţi locuitorii pământului;

slujiţi Domnului cu bucurie,

veniţi înaintea lui cu cântece de veselie. R.

 

3 Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!

El ne-a făcut, ai lui suntem,

poporul lui şi turma pe care o conduce el. R.

4 Mergeţi spre casa lui lăudându-l,

intraţi cântând în casa lui!

Aduceţi mulţumire şi binecuvântaţi numele lui. R.

 

5 Căci Domnul este bun,

bunătatea lui ţine pe vecie

şi adevărul lui din neam în neam. R.

 

ALELUIA Lc 21,28

(Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri,

căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, până se va sfârşi timpul păgânilor.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,20-28

În acel timp, 20 Isus a spus ucenicilor săi: „Când veţi vedea Ierusalimul încercuit de armate să ştiţi că devastarea lui este foarte aproape. 21 Atunci cei care vor fi în Iudeea să fugă în munţi, cei care vor fi în cetate să plece din ea, cei care vor fi la câmp să nu se întoarcă în cetate, 22 căci acestea vor fi zilele în care Dumnezeu va face dreptate, ca să se împlinească toate cuvintele Scripturii. 23 Vai de femeile însărcinate şi de cele care vor alăpta în zilele acelea, căci va fi o mare strâmtorare în ţară, o mare mânie împotriva acestui popor. 24 Vor cădea de ascuţişul sabiei, vor fi târâţi în captivitate la toate popoarele păgâne, Ierusalimul va fi călcat în picioare de către păgâni, până se va sfârşi timpul domniei lor. 25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ popoarele se vor înspăimânta din pricina vuietului mării şi al valurilor. 26 Oamenii vor muri de groază în aşteptarea celor ce vor veni peste lume, căci puterile cerului se vor clătina. 27 Atunci îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă mare. 28 Când vor începe să se întâmple acestea, ridicaţi-vă capetele şi priviţi în sus, pentru că mântuirea voastră se apropie!”

Cuvântul Domnului