en-USro-RO

| Login
17 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Morţii au fost judecaţi după faptele lor.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 20,1-4.11–21,2

Eu, Ioan, 1 am văzut un înger coborându-se din cer: avea în mână cheia adâncului şi un lanţ enorm. 2 El a pus mâna pe Balaur, pe Şarpele dintru început, adică pe diavol sau Satana, şi l-a legat în lanţuri pentru o mie de ani. 3 El l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo şi apoi l-a sigilat ca să-l împiedice de a duce naţiunile la rătăcire, până ce se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie eliberat pentru scurtă vreme. 4 Apoi, am văzut nişte tronuri şi cei care s-au aşezat pe ele au primit puterea de a judeca. Am văzut de asemenea sufletele celor decapitaţi pentru că l-au mărturisit pe Isus şi cuvântul lui Dumnezeu, care nu au adorat Fiara şi chipul ei şi n-au primit pecetea ei pe frunte sau pe mână; ei au revenit la viaţă şi au domnit împreună cu Cristos timp de o mie de ani. 11 După aceea, am văzut un tron mare şi alb şi pe cel care şedea pe tron. Pământul şi cerul au dispărut dinaintea lui fără urmă. 12 Am văzut de asemenea morţi, mari şi mici, stând în picioare în faţa tronului; au fost deschise nişte cărţi, apoi încă o carte, care este cartea vieţii, şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, conform cu cele scrise în acele cărţi. 13 Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea, moartea şi locuinţa morţilor i-au dat de asemenea înapoi pe cei pe care îi aveau în stăpânire şi fiecare a fost judecat după faptele sale. 14 În cele din urmă, moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în iezerul de foc. Acest iezer de foc este a doua moarte. 15 Toţi cei care n-au fost găsiţi scrişi în cartea vieţii, au fost aruncaţi în iezerul de foc. 21,1 Şi am văzut un cer nou şi un pământ nou, căci cerul dintâi şi pământul dintâi au trecut şi marea nu mai este. 2 Atunci am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cetatea sfântă, împodobită ca o mireasă pentru mirele ei.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 83,3.4.5-6a şi 8a (R.: cf. Ap 21,38)

R.: Iată, locuinţa Domnului este printre oameni!

3 Sufletul meu suspină şi se topeşte

de dorul casei Domnului,

inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie

când îmi aduc aminte de Dumnezeul cel viu. R.

 

4 Până şi pasărea îşi găseşte un adăpost

şi rândunica un cuib pentru puii săi:

altarele tale, stăpâne al universului,

împăratul meu şi Dumnezeul meu! R.

 

5 Fericiţi sunt cei care locuiesc în casa ta,

pentru că te pot lăuda mereu.

6a Fericit este omul care îşi află tăria în tine

8a Pe măsură ce se apropie de casa ta, le creşte înflăcărarea. R.

 

ALELUIA Lc 21,28

(Aleluia) Ridicaţi-vă privirea spre ceruri,

căci se apropie mântuirea voastră. (Aleluia)


EVANGHELIA

Când veţi vedea împlinindu-se toate acestea să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,29-33

În acel timp, 29 Isus le-a spus ucenicilor săi această asemănare: „Priviţi la smochin şi la toţi ceilalţi arbori: 30 când vedeţi că au dat mugurii vă daţi seama că vara este de acum aproape. 31 La fel şi voi, când veţi vedea împlinindu-se toate acestea, să ştiţi că împărăţia lui Dumnezeu este aproape. 32 Vă spun adevărul: Nu va trece această generaţie, până când nu se vor împlini toate. 33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece!”

Cuvântul Domnului