en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Domnia şi puterea vor fi date poporului alcătuit din sfinţii Celui Preaînalt.

Citire din cartea profetului Daniel 7,15-27

Eu, Daniel, 15 eram cu sufletul cuprins de îngrijorare, căci viziunile pe care le aveam mă tulburau. 16 M-am apropiat de unul dintre cei care stăteau lângă tron şi l-am rugat să-mi explice clar toate acestea. El mi-a răspuns, explicându-mi semnificaţia celor văzute: 17 „Aceste fiare mari, în număr de patru, sunt cei patru regi care se vor ridica pe pământ. 18 Dar cei care vor primi domnia şi o vor avea pentru toată veşnicia sunt sfinţii Celui Preaînalt”. 19 Apoi l-am întrebat cu privire la a patra fiară, care era deosebită de toate celelalte şi înspăimântător de puternică, cu dinţii de fier şi gheare de bronz, care devora şi sfărâma, iar ceea ce rămânea călca în picioare. 20 L-am întrebat şi cu privire la cele zece coarne de pe capul ei şi cu privire la cornul care îi crescuse făcând să cadă cele trei coarne dinaintea lui: acest corn care avea ochi, gură care vorbea cu trufie şi care era mai impunător decât celelalte. 21 Eu văzusem cum acest corn lupta împotriva sfinţilor şi-i biruia, 22 până când a venit cel bătrân care a pronunţat sentinţa în favoarea sfinţilor Celui Preaînalt. Astfel a venit timpul în care sfinţii au luat în stăpânire domnia. 23 La aceste întrebări îngerul mi-a răspuns: „A patra fiară este o a patra împărăţie pe pământ, care va fi deosebită de toate celelalte împărăţii. Ea va devora tot pământul, îl va călca în picioare şi îl va zdrobi. 24 Cele zece coarne sunt cei zece regi care se vor ridica din această împărăţie; dar după ei se va ridica un alt rege, care va fi cu totul deosebit de cei dinaintea lui şi va răsturna pe trei dintre ei, 25 va rosti cuvinte duşmănoase faţă de Cel Preaînalt, îi va prigoni pe sfinţii Celui Preaînalt şi va căuta să schimbe zilele sfinte de sărbătoare şi legea. 26 Sfinţii vor fi daţi în puterea lui, pentru o perioadă, apoi pentru două perioade şi pentru încă o jumătate de perioadă, după care se va ţine judecata şi fiecărui rege i se va lua puterea, care-i va fi distrusă şi nimicită pentru totdeauna. 27 Atunci domnia, stăpânirea şi slava tuturor împărăţiilor de pe pământ vor fi date poporului alcătuit din sfinţii Celui Preaînalt. Împărăţia lui este o împărăţie veşnică şi toţi regii îi vor sluji şi îl vor asculta”.

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Dan 3,82.83.84.85.86.87

R.: Lăudaţi-l şi preamăriţi-l în vecii vecilor.

82 Voi, fiii oamenilor, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

83 Voi, fiii lui Israel, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

84 Voi, preoţii Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

85 Voi, slujitorii Domnului, binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

86 Voi, duhuri şi suflete ale drepţilor,

binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 

87 Voi, cei sfinţi şi cei cu inima smerită,

binecuvântaţi-l pe Domnul. R.

 


ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul;

ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vegheaţi ca să scăpaţi de toate nenorocirile care vor veni.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,34-36

În acel timp, 34 Isus a spus ucenicilor săi: „Fiţi atenţi, să nu se moleşească inimile voastre din pricina chefurilor, a beţiilor şi a grijilor vieţii acesteia şi ziua aceea să nu vină peste voi fără de veste. 35 Căci ea va veni ca un laţ peste toţi cei care locuiesc pe faţa întregului pământ. 36 Vegheaţi, aşadar, tot timpul şi rugaţi-vă, ca să scăpaţi de toate acestea care vor veni şi să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului”.

Cuvântul Domnului