en-USro-RO

| Login
22 aprilie 2021

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I

Noapte nu va mai fi, pentru că Domnul îi va lumina.

Citire din cartea Apocalipsului sfântului apostol Ioan 22,1-7

Eu, Ioan, 1 am avut această viziune: un înger mi-a arătat apa vieţii: un fluviu strălucitor, ca de cristal, care izvorăşte de lângă tronul lui Dumnezeu şi al Mielului. 2 În centrul pieţei cetăţii, între cele două braţe ale fluviului, este un arbore al vieţii, care dă roade de douăsprezece ori, rodeşte în fiecare lună, iar frunzele lui sunt medicament pentru popoarele păgâne. 3 Nimic nu va mai fi sub blestem. Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului se va afla în cetate, iar slujitorii lui i se vor închina, 4 îi vor vedea faţa şi numele lui va fi scris pe frunţile lor. 5 Nu va mai exista noapte, nu va mai fi nevoie de lumina vreunei lămpi, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina, iar ei vor domni pentru vecii vecilor. 6 Apoi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt sigure şi adevărate. Domnul Dumnezeul care îi inspiră pe profeţi, l-a trimis pe îngerul său, ca să arate slujitorilor săi ce trebuie să se întâmple în curând. 7 Iată, eu vin curând! Fericit este acela care păzeşte cuvintele profetice ale acestei cărţi!”

Cuvântul Domnului

 

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 94,1-2.3-5.6-7 (R.: cf. 1Cor 16,22b; Ap 22,20b)

R.: Maranatha! Vino, Doamne Isuse!

1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului

şi să strigăm cu bucurie către stânca mântuirii noastre,

2 să mergem înaintea lui cu cântece de laudă

şi în cântări de psalmi să-l preamărim. R.

 

3 Căci mare Dumnezeu este Domnul

şi mare împărat peste tot pământul:

4 în mâna lui sunt adâncimile pământului

şi ale lui sunt înălţimile munţilor.

5 A lui este marea: căci el a făcut-o

şi mâinile lui au format uscatul. R.

 

6 Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui,

să îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru,

7 căci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păstorit de dânsul,

turma pe care mâna lui o povăţuieşte. R.

 

ALELUIA Lc 21,36

(Aleluia) Vegheaţi mereu şi rugaţi-vă, spune Domnul;

ca să vă învredniciţi să staţi drept înaintea Fiului Omului. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Vegheaţi ca să scăpaţi de toate nenorocirile care vor veni.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 21,34-36

În acel timp, 34 Isus a spus ucenicilor săi: „Fiţi atenţi, să nu se moleşească inimile voastre din pricina chefurilor, a beţiilor şi a grijilor vieţii acesteia şi ziua aceea să nu vină peste voi fără de veste. 35 Căci ea va veni ca un laţ peste toţi cei care locuiesc pe faţa întregului pământ. 36 Vegheaţi, aşadar, tot timpul şi rugaţi-vă, ca să scăpaţi de toate acestea care vor veni şi să puteţi sta în picioare înaintea Fiului Omului”.

Cuvântul Domnului