en-USro-RO

| Login
11 august 2020

Lectionarul Roman

Timpul Adventului
 
Timpul Crăciunului
 
Timpul Postului Mare
 
Săptămâna Sfântă
 
Sfântul Triduum Pascal
 
Timpul Pascal
 
Timpul de peste an
 
Sfinţii
 

LECTURA I**

Cine îl mărturiseşte pe Fiul îl află şi pe Tatăl.

Citire din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Ioan 2,18-25

18 Copiii mei, este ceasul de pe urmă: după cum aţi auzit, Anticrist trebuie să vină, iar acum mulţi anticrişti s-au arătat; din aceasta cunoaştem că acum este ceasul de pe urmă. 19 Ei au ieşit dintre noi, dar nu erau dintre ai noştri, căci de ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; însă au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri. 20 Cel Sfânt v-a sfinţit prin ungere, ca să ştiţi toate. 21 Nu vă spun că nu cunoaşteţi adevărul dar vă spun: „Îl cunoaşteţi”, pentru că nici o minciună nu vine din adevăr. 22 cine este mincinosul, dacă nu cel care tăgăduieşte că Isus este Cristos? Acesta este Anticrist, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. 23 Oricine îl tăgăduieşte pe Fiul se separă şi de Tatăl; oricine îl mărturiseşte pe Fiul îl află şi pe Tatăl. 24 Voi însă păstraţi în voi ceea ce aţi auzit de la început. Dacă însă ceea ce aţi auzit de la început rămâne în voi, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl. 25 Acest lucru ni l-a promis el însuşi şi înseamnă viaţă veşnică.

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 36,3-4.5-6.30-31

R.: Înţelepciunea Domnului străluceşte în sfinţii săi.

3 Încrede-te în Domnul şi fă binele;

locuieşte pământul şi păstrează-ţi credinţa;

4 caută-ţi bucuria în Domnul

şi el îţi va da tot ce-ţi doreşte inima. R.

 

5 Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului,

încrede-te în el şi el îşi va îndeplini lucrarea.

6 El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina,

nevinovăţia ta ca soarele la amiază. R.

 

30 Buzele celui drept vorbesc cu înţelepciune

şi limba lui rosteşte cele drepte.

31 Legea Domnului este în inima lui

şi paşii lui nu şovăie. R.

 

ALELUIA Cf. Mt 11,25

(Aleluia) Te preamăresc pe tine, Părinte,

stăpânul cerului şi al pământului,

pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăţiei tale. (Aleluia)

 

EVANGHELIA

Ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi le-ai descoperit celor mici.

Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Matei 11,25-30

În acel timp, Isus a luat cuvântul şi a spus: 25 „Te preamăresc pe tine, Părinte, stăpânul cerului şi al pământului, pentru că ai lăsat ascunse acestea celor înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit celor mici. 26 Da, Părinte, căci aşa ai voit tu în bunătatea ta. 27 Toate mi-au fost date de către Tatăl meu; şi nimeni nu-l cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl; nici pe Tatăl nu-l cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi acela căruia Fiul vrea să-i descopere. 28 Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă. 29 Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine căci eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul meu e dulce şi povara mea este uşoară”.

Cuvântul Domnului